Yüksek Komiserler Kurulu Tarafından Yapılan “Yönetmelik Değişikliği” ile ilgili…

Yüksek Komiserler Kurulu Tarafından Yapılan “Yönetmelik Değişikliği” ile ilgili…

20 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak 01.01.2019’tan itibaren yürürlüğe girecek olan “At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yarışçılığımızda çok önemli değişikliklere neden olmuştur.

Söz konusu yönetmelik ile yapılan değişiklikler derneğimiz Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD)’nin Yönetim Kurulu ve At Sahibi/Yetiştirici üyelerimiz tarafından olumlu karşılanmıştır. “At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le yapılan değişiklikleri son yıllarda At Sahiplerinin yaşamakta olduğu maddi zorlukları atlatabilmesi için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Her iyileştirme amacıyla yapılan değişiklikte olabileceği gibi bu düzenlemeler çerçevesinde de yetiştiriciliğimiz açısından; 58. Madde 6 (a) değişikliklerinin özellikle yurt dışına aşıma giden kısrakların ve kısrakların olası Türk Soy Kütüğü’nden çıkışları sonrası doğacak taylarını da kapsama/kapsamama konusunda muğlak ifadeler bulunmaktadır. İrili ufaklı yerli yetiştiricilerimizin ve yetiştiricilik sektörümüzün geleceği için bu maddenin açıklığa kuvaşacak bir düzenlemeye ihtiyacı vardır.

2019 Yılında ödenecek Yetiştiricilik Primi’nin “At Sahibi Primi (Yarış İkramiyesinin %10’u) + Yarış İkramiyesi” üzerinden ödenecek olması da Derneğimiz Yetiştiricileri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Bu vesileyle başta Yüksek Komiserler Kurulu ve Türkiye Jokey Kulübü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunar, daha evvel olduğu gibi bundan sonra da yapılacak değişikliklere görüş ve önerilerimizle katkıda bulunmaktan kaçınmayacağımızı makamlarınıza arz ederiz.

     Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu