YASAKLI MADDELERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

YASAKLI MADDELERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA

Bilindiği üzere bir çok ülkede olduğu gibi; doping, doping maddelerine uygulanan cezalar, doping maddelerinin sınıflandırılması ve doğrudan doping etkili maddelere verilecek cezalar ile tedavi maksatlı kullanılan maddelere verilecek cezaların kademelendirilmesi ile yasaklı maddeler ve uygulamaların uluslararası normlara göre güncellenmesine ilişkin çalışmalar yapılmış olup; söz konusu çalışmalar kapsamında 5/4/2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 7 nci maddesi ile yasaklı madde ve uygulamalar ile bunlara ilişkin esasların Bakanlığımızca belirlenmesi ve ilan edilmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda yapılan yeni kanun düzenlemesi sonrası, yasaklı maddeler ve uygulamalar listesi revize edilmiştir.

Tüm yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI YÜKSEK KOMİSERLER KURULU