TYAYSD, SİAYSD ve SAAYSD DERNEKLERİNDEN ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURU

TYAYSD, SİAYSD ve SAAYSD DERNEKLERİNDEN ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURU

ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURU

     T.C.Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’nin televizyon canlı yayınında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; Koronavirüs’e karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları 20.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir. Ülkemizde yaşanan ve kamu sağlığını yakından ilgilendiren olağan üstü durum nedeni ile diğer spor dalları gibi at yarışlarının da ertelenmesi kararını saygı ile karşılıyoruz. Ancak, kararın hem at yarışları hem de aşım sezonunun en yüksek noktaya çıktığı döneme denk gelmesi sektörü çok korunmasız yakalamış ve mağdur etmiştir.

Alınan kararın gerekçesi şüphesiz ülkemizde kamu sağlığının ve güvencesinin sağlanmasında çok önemli uygulamaların bir parçası olması yanında sektörümüz açısından, insan kaynaklarımız yanı sıra at yarışlarının vazgeçilmez bir parçası olan yarış atlarının da hayati olgularını çok yakından ilgilendirmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Yarış atları at sahipleri ve yetiştiricilerin vazgeçilmez en değerli varlıkları olarak, yarışlarda koşmaları için ülkemizde yapılan at yarışı kurallarına göre yarışlara iştirak edecekleri hipodromlarda konuşlanmak durumundadır. Hâlihazırda mevsime bağlı olarak yarış yapılan 5 hipodromda 7.000 civarında yarış atı hipodromlarımızdaki ahırlarda kalmaktadır. Bütün hipodrom ve haralarımızda at hastaneleri veteriner ve donanımları ile hizmet verirken, insan kaynakları için sağlık birimlerine ve ambulans hizmetlerine sahiptir. At sahipleri tarafından önemli maddi yatırımlar ile sahip olunabilen ve her biri bir atlet olan söz konusu değerli varlıklar yarışlara iştirak etmedikleri ahvalde dahi hipodromlarda beslenme, bakım, idman gibi vazgeçilmez faaliyetleri için seyislere, idman jokeylerine, veterinerlere, pist görevlileri gibi idari personele ve at sahiplerine ihtiyaç duymaktadırlar. Tıpkı herhangi bir dalda yarışan sporcular gibi yarış atlarının en önemli faaliyeti sabahları icra edilen idmanlar ve yapmak zorunda oldukları egsersizlerdir. Yarış atları ile ilgili bakım/tedavi ve idmana kadar süren rutinin uzun süre durdurulmasının özellikle hayvan sağlığı açısından yaratacağı olumsuzluklar çok riskli ve maliyetli bir olaydır ve telafisi kolay değildir. Dolayısıyla, at yarışlarının durdurulması hipodromun içindeki yaşamı / akışı değiştirmemiştir. Bu bakımdan at yarışlarını yapılması ile yapılmaması arasında bir fark yoktur. Sonuçta seyis ve antrenör yine işinin başında ve jokey ve idman jokeyleri yine sahada olmak zorundadır. Bir yarış atının uzun süre idmandan uzak kalması onun yarış hayatını tehlikeye atan faktörlerden birisidir.

Hipodromlar dünyada insan atın beraberce bir hedefe ulaşmak için yaptığı tek spor olan at yarışının insan/ hayvan sağlığı ve güvenliği açısından her ahvalde gerekli tedbirlerin alınarak ve hassasiyetle uygulanarak güvenli ve hijyenik imkanlara sahip mekânlar olarak çok büyük önem taşımaktadır. Yarış Müessesi tarafından idare edilen tüm hipodromlar insan ve hayvan sağlığı ve refahı için gereken uluslar arası imkân ve şartlara sahiptir. Bu kapsamda Türkiye’de yapılan uluslar arası at yarışlarına yabancı ülkelerden yarış atlarının katılması ve Türkiye’de idman edilen atların diğer ülkelerdeki yarışlara katılabilmesi için ülkeler arası canlı hayvan dolaşımına izin verilmesi Hipodromlarımızın bir “Karantina” mekânı olarak kabul edilmesi sayesinde olmuştur. AB ilgili veterinerlik birimleri İstanbul Veliefendi Hipodromunda yaptıkları incelemeler neticesinde karantina şartlarının oluştuğuna karar vererek Türkiye ile ilgili yarış atı dolaşımı yasağını kaldırmıştır. Bugün yurt dışından yarışlara katılmak üzere gelen bir yarış atı hava alanından direkt olarak Veliefendi hipodromuna gelmekte ve aynı yolla ülkesine geri dönmektedir. Hipodromlarımızda yarışlara katılan yarış atlarının Türkiye içerisinde hipodromlar arasında dolaşımı da yasal mevzuata uygun biçimde tüm hijyenik koşullar yerine getirilerek yapılmaktadır. Bu kapsamda tüm yarış atları ve damızlıkların  Tarım ve Orman Bakanlığımız gözlem ve kontrolünde periodik olarak aşılamaya tabi tutularak sağlıklı bir biçimde hayatlarına devam etmeleri sağlanmaktadır. Yarış atlarının hipodromlarda yarışması ve haralarda damızlık olarak kullanılabilmeleri Bakanlığımız tarafından belirlenen ve kontrol edilen kurallara eksiksiz olarak uyması ile mümkün olabilmektedir. Atlara bakan seyisler her yıl lisans yenilemelerinde gerekli sağlık taramasından geçirilmektedir. Sağlık açısından sorunları olan seyislerin çalışmasına izin verilmemektedir. Bütün bu kurallar at yarışlarının insan kaynakları ve at sağlığı ve refahı açısında olmazsa olmaz bir olgusudur.Ülkemizde Devletimizin ilgili kurumlarınca uygulanan Kronavirüs salgınının yaygınlaşmasını önleme tedbirleri doğrultusunda, Yarış Müessesi TJK tarafından yayımlanan duyurularda da belirtildiği üzere, başta yarış atları ve jokeyler olmak üzere diğer ilgililerin hipodromlar arası seyahatleri yasaklanmıştır. At yarışları hükümetimizin aldığı karar doğrultusunda seyircisiz olarak ve limitli sayıda ilgililerinin çok hassas kontroller sonrasında hipodroma girişlerine izin verilerek yapılabilmektedir. Hipodroma girmesi gereken seyis, idman jokeyi, jokey, antrenör, veteriner/sağlık personeli ve at sahiplerinin giriş noktalarında yapılan kontrollerde salgın ile ilgili en ufak bir olumsuzluk tespit edildiğinde o kişilerin hipodromlara girişleri kesin olarak önlenmektedir. Ayrıca, hipodromlar içerisinde temasa sebep olabilecek tüm mekânlar kapatılmıştır. Diğer taraftan, bahis satışının lokomotifi olan Ganyan Bayilerinde de Valiliklerin yayınladığı kurallar doğrultusunda teması önlemek üzere tüm tedbirler alınarak faaliyetlerine izin verilmektedir. At yarışlarının icrası açısından yurtdışı uygulamamalara bakıldığında, atların hipodromlarda konuşlandığı yerlerde benzer tedbirler alınarak yarışların devam ettirildiği görülmektedir.

Bu meyanda, açıklanan tüm bu tedbirlere rağmen, ülkemizde yaşanan olağan üstü durum ve insanların birbirine virüs bulaştırmasının önlenmesi için hâlihazırda TJK tarafından uygulanan tedbirlerin arttırılması ve/veya genişletilmesi ve yetkili merciler tarafından yapılan kontroller sonrası yeterli izolasyonun sağlandığının ve temasın önlendiğinin belirlenmesi neticesinde erteleme süresinin kısaltılabilmesi sektörün geleceği açısından hayati bir konudur. Devletimizin ilgili kurumlarınca kamu sağlığını tehlikeye atmayacak bir seviyeye gelindiği belirlendiği ve Hipodromlarda insan ve hayvan sağlığı açısından Karantina bölgesi şartlarında faaliyet gösterildiğine kani olunduğu zaman at yarışlarının tekrardan başlatılmasının mümkün olacağı kanaatindeyiz.

Bu meyanda, erteleme süresince at sahiplerinin mali açıdan da büyük yükler altına girdikleri ve atçılığın tek ve en önemli fon kaynağı olan yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primlerinden mahrum kalacakları nazarı dikkate alınarak mali açıdan desteklenmeleri sektörün geleceği için büyük önem arz etmektedir. Normal şartlarda dahi at sahiplerinin % 80’i zarar eden bir sektörde, olağanüstü şartlarda desteklenmeleri için en önemli kaynak müşterek bahislerden yaratılan ve biriktirilen fon olarak ortaya çıkmaktadır. 6132 Sayılı Kanuna ek 7000 Sayılı Fon Kanunu Klavuzu 4/e bendi gereğince; Bakanlığımız uhdesindeki “Özel Hesap” ta atçının yedek akçesi olarak müşterek bahis satışlardan aktarılarak toplanan paradan bu dönemde atçımıza ayni yardımlar yapılabilmesi hususu Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, vergi, KDV, seyis sigorta ücretleri v.b mali konularda, diğer sektörlere yapıldığı gibi bir takım kolaylaştırıcı uygulamaların yapılması yaraların sarılmasına yardımcı olacaktır. Diğer taraftan, Yarış Müessesi TJK, ilkbahar-yaz ahır tahsisleri ile ilgili olarak tahsil edilen ahır ücretlerinin iadesi, hara bakım ücretlerinin ve aygır aşım ücretlerinin tahsilatlarının makul süre ötelenmesi, at hastaneleri ve gezici veteriner ücretleri ile aşım için günü birlik gelen kısraklar için nakliye ücretlerinin belirlenecek süre zarfında alınmaması, geçtiğimiz yıl aşı takvimine ilave edilen ve diğer aşıların aksine ücretli olan Batı Nil virüsü aşılarının ücretsiz olması gibi hipodrom ve hara hizmet ücretleri ve ödemesinde kolaylıklar sağlamalıdır.

Yukarıda açıklanan görüşlerimiz doğrultusunda, tekraren ifade edilmesi gerekirse at yarışlarının yapılması ve yapılmaması arasında kamu sağlığı açısından bir fark olmadığı anlaşılmaktadır. Bu meyanda, Devletimizin ilgili birimleri tarafından hipodromlarımızda tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin titizlikle devam ettirilerek yayınlanan resmi kurallara göre gerekli ve yeterli şartların yerine getirildiğine karar verildiğinde at yarışlarının tekrardan başlatılmasına izin verilmesi hususunu emir ve tensiplerinize arz ederiz. Tüm bu görüşler TYAYSD, SİAYSD ve SAAYSD ortak görüşü olarak sunulmaktadır.

TYAYSD YÖNETİM KURULU    SİAYSD YÖNETİM KURULU    SAAYSD YÖNETİM KURULU