TÜZÜK TADİLATI ve OLAĞAN GENEL KURUL

TÜZÜK TADİLATI ve OLAĞAN GENEL KURUL

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD) Tüzük Tadilatı ve Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin Tüzük tadilatı ve 15. Olağan genel kurul toplantısı 21 ve 22 Mayıs 2016 Cumartesi ve Pazar günleri saat 11:00’da Türkiye Jokey Kulübü Veliefendi Hipodromu Byerley Turk solununda yapılmasına; yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü saat: 11.00’da ve 29 Mayıs 2016 Pazar günü saat: 10.00’da nisapsız olarak aşağıdaki yazılı gündem uyarınca yapılmasına;

GÜNDEM

I.GÜN

1.) Açılış ve yoklama,

2.) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3.) Ulusal Marşımızın okunması ve saygı Duruşu,

4.) Tüzük Tadilatlarının okunması ve oylanması,

5.) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

6.) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

7.) Gelir-gider ve Bilanço cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

8.) Yönetim Kurulunun ibrası ve oylanması,

9.) Denetleme Kurulunun ibrası ve oylanması,

10.) Gelecek dönem tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

II.GÜN

11.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak yönetim kurulunun seçiminin yapılması,

12.) 3 Yıl görev yapacak 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak Denetleme Kurulu seçiminin yapılması,

13.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil 3 yedek üyeden oluşacak Onur Kurulu seçiminin yapılması,

14.) Dilek ve temenniler,

15.) Kapanış.