TJK YÖNETİM KURULU’NA

TJK YÖNETİM KURULU’NA

KISRAK VE TAYLARIN 2016 YILI BAKIM ÜCRETLERİ HAKKINDA DERNEĞİMİZİN ÖNERİLERİ

TJK tarafından yapılan 16.10.2015 tarihli duyuru ile ilgili, çok sayıda üyemizce tarafımıza iletilen tepkiler üzerine yapılan SİAYSD yönetim kurulu toplantısında, söz konusu duyuru etraflıca görüşülmüştür.  Türkiye’deki bütün yetiştiricileri ilgilendiren böylesine önemli bir karar ile ilgili olarak oluşan tepkileri gidermek ve ortak bir çözüm bulabilmek için aşağıdaki değerlendirmeler ve öneriler hazırlanmıştır.

TJK’nın içinde bulunduğu denk bütçe zorunluluğunu ve uzun yıllardan beri süregelen yapısal hataların getirdiği zorlukları bilmekle beraber böylesine hayati bir konuda alınan kararların binlerce yetiştiriciyi temsil eden TYAYSD, SAYSD ve SİAYSD ile hiç istişare edilmeden alınması haklı bir tepkiye neden olmuştur.  Katılımcı bir anlayışla, ortak bir akıl oluşturulması böyle zor bir durumda hem TJK’yı rahatlatabilir hem de daha iyi çözümler bulunmasını sağlayabilirdi.  Camiamız bundan önce de gerekli durumlarda sayısız kere fedakarlıklar yapmıştır ve gerekliliğine ikna edildiği zaman kalıcı bir çözüm için tekrar harekete geçmekten çekinmeyecektir.  Fakat böyle durumlarda beraber çalışmanın, dayatmadan ziyade ortak hareket etmenin gerekliliği de açıktır.

Duyurudaki maddeler içinde özellikle 2 tanesi oldukça öne çıkmaktadır.  Birincisi tek bir seferde her kısrak için 1000 TL talep edilmesidir.  TJK’nın dışarıdan gelen kısraklar için bir servis ücreti almak zorunda olması durumunda sadece bir kez aşıma gelip gebe kalan kısraklarla, defalarca gelip giden kısraklardan aynı ücretin talep edilmesi hakkaniyete oldukça aykırıdır.

Ayrıca ARAP KISRAKLARINDAN sadece 500 TL talep edilirken İNGİLİZ KISRAKLARINDAN  1000 TL talep edilmesi de her türlü hakkaniyete aykırıdır ve KABUL EDİLEMEZ.  Böyle yanlış ve adil olmaktan uzak bir uygulamanın teklif edilmesi bile çok üzücüdür.

Yukarıda belirttiğimiz gibi derneğimiz, bazı hizmetlerin karşılığının alınmasını kabul edilebilir bulmakla beraber bunun ortak bir çalışma olmadan, dernekler devre dışı bırakılarak ve adil olmayan uygulamalarla eşitlik ilkesine aykırı olarak yapılmaması gerektiğine inanmaktadır.  Bu konudaki önerilerimiz ise aşağıda belirtilmiştir:

1-       Tek seferde alınacak bir miktar yerine kısraklardan her aşım başına bir servis ücreti alınması ve böylelikle her kısrağa aldığı hizmete göre adil olarak ücret ödettirilmesi

2-      Arap ve İngiliz kısraklarından, hiçbir adil açıklaması olamayacak şekilde istenen farklı ücret uygulamasında vazgeçilmesi ve AYNI SERVİS ÜCRETİNİN ALINMASI

3-      Bu kararlar revize edilirken kesinlikle derneklerden görüş alınması ve ortak bir paydada buluşulması

Son olarak önemle belirtilmesi gereken konu ise, bu yapılanın bir çözüm olmaktan ziyade sadece geçici bir önlem olduğu ve bu soruna kalıcı bir çözüm bulunmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda bu sorunun gitgide büyüyerek atçılığımızı çok daha fazla tehdit eden bir kanser haline dönüşeceğidir.  Artık günü kurtarmaya çalışan, sadece problemi aslında içten içe büyüterek öteleyen çabalar yerine ne kadar zorlayıcı olsalar da  kalıcı ve gerçekçi çözümler bulma zamanı gelmiştir, hatta geçmektedir. Camia olarak sadece atçılığın çıkarlarını düşünerek biraya gelip, ortak bir çözüm bulma zamanıdır.

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Levent SARIKAYA