SİAYSD TÜZÜK TADİLATI VE OLAĞAN GENEL KURUL’U YAPILDI

SİAYSD TÜZÜK TADİLATI VE OLAĞAN GENEL KURUL’U YAPILDI

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin Tüzük Tadilat ve 15. Olağan Genel Kurulu 28-29 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu Byerley Turk salonunda yapıldı. İlk gün ;

Açılış Yoklama,

Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,

Ulusal Marşımızın Okunması ve Saygı Duruşu,

Tüzük Tadilatın Okunması ve Oylanması,

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması,

Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,

Gelir-Gider ve Bilanço Cetvellerinin Okunması, Görüşülmesi ve Kabulu,

Yönetim Kurulunun İbrası ve Oylaması,

Denetleme Kurulunun İbrası ve Oylanması,

Gelecek Dönem Tahmini Bütçenin Görüşülerek Onaylanması

gündemiyle toplanan Genel Kurul, Divan Kurulu Başkanı Serdar Özçolak’ın konuşmasıyla başladı. Daha sonra diğer gündem maddesi Tüzük Tadilatı için verilen öneriler okunarak oylandı. Kabul edilen öneriler;

MADDE 13 (İlave): Mali Kongre her sene Mayıs ayında yapılır. Olağan Genel Kurul olduğu sene, Olağan Genel Kurulla beraber aynı gün içinde yapılır.

MADDE 15/K (Değişiklik): 

Eski Hali: Gündeminde organ seçimleri maddesinin de yer aldığı Genel Kurullar iki gün sürer. Birinci gün görüşmeler, ikinci gün seçimler yapılır.

Yeni Hali: Gündeminde organ seçimleri olan Genel Kurullarda dahil görüşmeler ve seçimler aynı gün içinde tamamlanır.

MADDE 29 (İlave): İki dönem başkan seçilen kişi başkanlığı bittikten sonraki iki olağan genel kurul yapılıncaya kadar tekrar yönetim kurullarında görev alamaz.

Tüzük Tadilatı’nın ardından söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sarıkaya, derneğimizin Faaliyet Raporu’nu okudu. Faaliyet Raporu için Tıklayın…

Denetleme Kurulu raporunun okunmasının ardından, Yönetim Kurulu üyemiz Recep Avşar gelir-gider tabloları ve bilanço hakkında Genel Kurulu bilgilendirdi. Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun ibrasının ardından gelecek dönem tahmini bütçe görüşülerek ilk gün sona erdi.

Seçimli 15. Olağan Genel Kurul’un yapıldığı ikinci gün yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu’nun oylamasına geçildi. Seçime tek listeyle katılan Yönetim Kurulu üyemiz Recep Avşar, 42 oyun 42’sini alarak 2016-2019 yılları arasında derneğimizin başkanı oldu. Başkanımız yaptığı teşekkür konuşmasında önceki dönem birlikte görev yaptığı Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ederken, “Bana olan güveninize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de faaliyetlerimizi arttırarak sürdüreceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU

Asiller: Recep Avşar, E.Murat Kesebir, Emir Alkaş, Ü.Uğur Börü, Hikmet Kızılca, Ö.Faruk Binbaşıoğlu, Mehmet Kayıkçı

Yedekler: Ö.Şahin Eğilli, Cengiz Deniz, Babür Carioğlu, Ali Erden, Selçuk Taşbek

DENETİM KURULU

Asiller: H.Burak Çullu, Fikret Tokgöz, Kamil Yurdabak

Yedekler: Sevim Öztaşkın, Alper Özer, Armağan Turhan

ONUR KURULU

Asiller: Mümin Çılgın, Irene R. Aksoy, Fikret Kaya, A.Celalettin Alkan, Tayral Tutumlu, Bora Atakol, Behçet Mergin