SİAYSD SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

SİAYSD SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD) Seçimli Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin 17. Seçimli Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 11:00’da Türkiye Jokey Kulübü Veliefendi Hipodromu dernek merkezinde yapılmasına; yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 29 Mayıs 2022 Pazar günü saat: 10.00’da nisapsız olarak aşağıdaki yazılı gündem uyarınca yapılmasına;

GÜNDEM

1.) Açılış ve yoklama,

2.) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3.) Ulusal Marşımızın okunması ve saygı duruşu,

4.) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5.) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

6.) Gelir-gider ve Bilanço cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

7.) Yönetim Kurulunun ibrası ve oylanması,

8.) Denetleme Kurulunun ibrası ve oylanması,

9.) Gelecek dönem tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

10.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak yönetim kurulunun seçiminin yapılması,

11.) 3 Yıl görev yapacak 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak Denetleme Kurulu seçiminin yapılması,

12.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil 3 yedek üyeden oluşacak Onur Kurulu seçiminin yapılması,

13.) Dilek ve temenniler,

14.) Kapanış.

ÖNEMLİ NOT: Üye aidatları için 0549 314 13 13 no’lu telefondan dernek sekreteryası ile iletişime geçebilirsiniz.
Aidat ödemeleri için derneğin hesap bilgileri;

Hesap Adı: SAFKAN INGILIZ ATI YETSTRCLR VE SHPL DE

BANKA: VAKIFBANK

IBAN: TR84 0001 5001 5800 7285 0538 38