SİAYSD OLAĞAN GENEL KURUL

SİAYSD OLAĞAN GENEL KURUL

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD) Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin 16. Olağan genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 11:00’da Türkiye Jokey Kulübü Veliefendi Hipodromu Byerley Turk solununda yapılmasına; yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs 2019 Pazar günü saat: 10.00’da nisapsız olarak aşağıdaki yazılı gündem uyarınca yapılmasına;

GÜNDEM

1.) Açılış ve yoklama,

2.) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,

3.) Ulusal Marşımızın okunması ve saygı duruşu,

4.) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

5.) Denetleme Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

6.) Gelir-gider ve Bilanço cetvellerinin okunması, görüşülmesi ve kabulü,

7.) Yönetim Kurulunun ibrası ve oylanması,

8.) Denetleme Kurulunun ibrası ve oylanması,

9.) Gelecek dönem tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması,

10.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşacak yönetim kurulunun seçiminin yapılması,

11.) 3 Yıl görev yapacak 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşacak Denetleme Kurulu seçiminin yapılması,

12.) 3 Yıl görev yapacak 7 asil 3 yedek üyeden oluşacak Onur Kurulu seçiminin yapılması,

13.) Dilek ve temenniler,

14.) Kapanış.

ÖNEMLİ NOT: Üye aidatlarının dernek sekreteryasına ödenmesi gerekiyor.