ÖNERİMİZ KABUL EDİLDİ

ÖNERİMİZ KABUL EDİLDİ

Dernek Üyelerimizden gelen yoğun talepler doğrultusunda Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu olarak “Erken Doğumlu Taylar” konusunda Bakanlık makamına yaptığımız ‘Uzman Heyet tarafından Kasım ve Aralık aylarında gerekli kontrollerin sağlanması’ yönündeki önerimiz, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kabul görmüştür.

Buna göre; Kurulun Derneğimize gönderdiği 30 Ekim 2018 tarihli ve 2719 sayılı yazısında; “… Kurulumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, “Erken Doğumlu İngiliz Tayları” olduğuna dair şüphelerin ortadan kaldırılması, yetiştiricilerin kendi haralarında yaptıkları aşımların aleniyetinin tesis edilmesi, özel haralarda çekimlerin sağlıklı bir şekilde kontrol altında tutulması ve haksız rekabetle karşı karşıya kalınmaması için Kurulumuz nezdinde kontrol sağlama amacıyla her yıl düzenli olarak Yüksek Komiserler Kurulu’nda görevli en az iki veteriner hekimden oluşan Uzman Heyet’in Kasım ve Aralık aylarında görevlendirilmesine karar verilmiş ve Yarış otoritesi Bakanlık Makamınca da onaylanmıştır”  denmektedir.

Son dönemde atçılık kamuoyu tarafından sıklıkla tartışılan bu şüpheli durumun Dernek Yönetim Kurulumuz tarafından takibini müteakip, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu tarafından gerekli adımların atılmasından duyduğumuz sevinci paylaşır, bu kararın alınmasında emeği geçenlere üyelerimiz ve Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ederiz.

Recep Avşar
Başkan