MİSAFİR AYGIR MÜRACAATLARI HAKKINDA

MİSAFİR AYGIR MÜRACAATLARI HAKKINDA

Kulübümüz Hara/Aşım İstasyonlarında, 2024 yılı aşım sezonunda, misafir pansiyoner aygır statüsünde aşım yapacak aygırların (Arap/İngiliz) belirlenmesi için kapalı zarf usulü ile yapılacak müracaatlar 14.12.2023 Perşembe günü itibariyle kabul edilmeye başlanacaktır.

Yapılacak tüm başvuruların “Misafir Aygır Talimatnamesi” hükümlerine göre değerlendirilecek olması nedeniyle,  aygır sahiplerinin, 2024 aşım sezonu için yürürlüğe giren ve web sitemizde ilan edilen Misafir Aygır Talimatnamesini detaylı olarak incelemeleri sonrasında gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda; Hara/Aşım İstasyonu ve Hipodrom Müdürlükleri ile Kulübümüz internet sitesinden temin edilebilecek matbu form ve taahhütnamenin, aygır sahibi veya resmi vekili (ortak sahipli aygırlar için, başvuru dilekçesi ve taahhütnamenin her ortak tarafından imzalanması ya da ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa verilen vekâletnamenin müracaat dilekçesine eklenmesi gerekmektedir) tarafından doldurulup imzalanarak kapalı zarfa yerleştirildikten sonra, zarfın üzerine “2024 Aşım Sezonu” ifadesi ile aygır sahibinin “Adı Soyadı”  ve “Aygır Adı” yazılarak, 19.12.2023 Salı günü saat 17.00’ye kadar, İstanbul’da TJK Genel Müdürlüğü Yazı İşleri Şefliğine, diğer illerde ise Hara/Aşım İstasyonu veya Hipodrom Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Verilen hizmet kalitesinin ve at refahının korunması amacıyla, aşım hizmeti verecek olan misafir aygır sayıları; ilgili tesiste konaklayabilecek azami kısrak kapasitesi dikkate alınarak, TJK Yönetim Kurulu tarafından sınırlandırılabilir.

Ayrıca, 2024 aşım sezonunda, TJK aygırlarından günübirlik statüde hizmet alan kısraklardan doğacak taylar için, aygır aşım ücretleri üzerinden uygulanacak olan % 10 indirim, misafir aygır sahibi tarafından talep edilmesi halinde, misafir aygırlar için de uygulanabilecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

 

Misafir Aygır Başvuru Formu için tıklayınız.

Misafir Aygır Taahhütnamesi için tıklayınız.

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ