KENTUCKY OAKS DAREDEVIL BAŞARISI ve İTHALAT YÖNETMELİKLERİ HAKKINDA…

KENTUCKY OAKS DAREDEVIL BAŞARISI ve İTHALAT YÖNETMELİKLERİ HAKKINDA…

Ülkemize yeni kazandırılan aygırlardan DAREDEVIL’ın yavruları SHEDARESTHEDEVIL ve SWISS SKYDIVER geçtiğimiz hafta Dünya’nın önde gelen klasik koşularından Gr.1 Kentucky Oaks koşusunda birinci ve ikinci olmaları bizlere ve yetiştiricilerimize büyük memnuniyet vermiştir.

Öncelikle bu ve bu gibi aygırları ülkemiz safkan İngiliz atı ıslahı çalışmaları adına yetiştiriciliğimize kazandırma çabasında olan tüm girişimleri takdir ile karşılamaktayız. TJK Başkanı Sn. Serdal Adalı ve yönetim kurulu, ve bu ve benzeri alımlarda yurtdışındaki atçılarımıza desteğini esirgemeyen yurtdışında ülkemizi temsil eden Kentucky Elmendorf Harası sahibi Sn. Murat Sancal’ı da ülke atçılığına katkı sağlama çabalarından ötürü teşekkür ederiz.

Ancak ne yazık ki mevcut ithalat şartnamesi incelendiğinde görülmektedir ki DAREDEVIL geçtiğimiz sene değil bu sene ithal edilmek istenilseydi ilgili yönetmeliğin madde 11. 1.d) ve madde 12.1.a) bentlerine göre Türkiye’ye ithali mümkün olamayacaktı.

Şayet geçtiğimiz sene yerine bu sene bu gibi bir aygır Türk yetiştiriciliğine kazandırılmak istenseydi taylarının klasik koşu başarıları sonrası genç bir aygır olan DAREDEVIL’ın Dünya piyasasındaki muhtemel değer artışı söz konusu olmuş olacaktı. Kuşkusuz böyle bir durumda geçtiğimiz yıl alındığı fiyatın çok üzerlerinde rakamlar talep edilecekti; ve zaten SAFKAN ARAP VE İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜ, KAYITLARI, İTHALAT VE İHRACATI HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince ithal edilemeyecekti.

Türk atçılığının yurtdışı ile daha kolay entegre olabilmesi, yurtdışından gelecek aşım taleplerini kabul edip, yerli kan hatlarımızı da teşvik ederek, her fırsatta dile getirmeye çalıştığımız şekilde yarışçılığımızın Dünya klasmanında en üst seviye olan IFHA PART I ülke seviyesine taşıyabilmemiz adına bürokratik düzenlemeler ile mevcut yönetmeliğin İngiliz atlarını ilgilendiren kısımlarının tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,
Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği