KARACABEY ATÇILIK EĞİTİM MERKEZİ’NDE NALBANTLIK KURSU AÇILIYOR

KARACABEY ATÇILIK EĞİTİM MERKEZİ’NDE NALBANTLIK KURSU AÇILIYOR

Atçılık sektöründe önemli bir yeri olan nalbantlık mesleğini yapmak isteyen gençlere önemli bir fırsat sunuyoruz.

Sektördeki hizmet kalitesinin artırılması ve kendi alanlarında dünya standartlarında eğitim
almış nalbantlar yetiştirmek için nalbantlık eğitim programı düzenlenecektir.
Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi’nde verilecek nalbantlık eğitimi, dünyanın önde gelen
nalbantlık okullarından biri olan Kentucky Horseshoeing School’ da eğitmenlik yapan ve aynı
zamanda okulun kurucusu ve sahibi olan Mitch Taylor ve ekibi tarafından verilecektir.
Karacabey Atçılık Eğitim Merkezinde eğitim verilecek nalbant kursiyerlerinin eğitim süresi
yedi (7) ay olacaktır. Kurs yatılı olup, kurs süresince kursiyerlerimizin tüm eğitim ve iaşe
masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanacaktır. Ayrıca eğitim süresi boyunca,
zaruri masraflarını karşılamaları amacıyla kursiyerlere aylık 1.500 TL (bin beş yüz Türk Lirası)
burs verilecektir.

Söz konusu nalbantlık kursundan mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren en az üç (3)
yıl süre boyunca TJK bünyesinde çalışmak zorundadır. Aksi halde kendisi için harcanan
(yapılan) tüm kurs masraflarını Türkiye Jokey Kulübü’ne ödemek zorundadır.
Aşağıda belirtilen şartları taşıyan adaylar, Kulübümüzün yetkilileri huzurunda “Kursiyer
Başvuru Formu”nu doldurarak, gerekli belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir. Ön eleme
sonucu uygun bulunan adaylar, daha sonra belirlenecek ve ilan edilecek tarihte bedeni yetenek
sınavı, yazılı sınav (İlköğretim konularını kapsayan) ve sözlü sınava tabi tutulmak üzere Bursa
Karacabey’de bulunan Karacabey Atçılık Eğitim Merkezine davet edilecektir.
Başvurular 05/07/2023 – 31/07/2023 tarihleri arasında, İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim
Merkezine hafta içi, diğer başvuru merkezlerine ise haftanın her günü, 10.00 – 17.00 saatleri
arasında yapılacaktır.

Başvuru Merkezleri İrtibat Numarası
 Adana Hipodromu 0 322 428 40 91
 Ankara Hipodromu 0 312 587 77 00
 Antalya Hipodromu 0 242 250 28 40
 Bursa Hipodromu 0 224 808 41 00
 Bursa Karacabey Atçılık Eğitim Merkezi 0 224 612 31 00
 Diyarbakır Hipodromu 0 412 254 30 29
 Elazığ Hipodromu 0 424 251 23 40
 İstanbul Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi 0 212 414 67 53
 İzmir Hipodromu 0 232 493 53 00
 Kocaeli Hipodromu 0 262 373 28 17
 Şanlıurfa Hipodromu 0 414 344 00 74

Başvuru İçin Gerekli Olan Şartlar
 Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak.
 İlköğretim (8 yıllık) mezunu olmak veya mevcut 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim
sisteminin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamlamış olmak.
 Nalbantlık mesleğini yapmasına engel olabilecek bir sağlık sorunu olmamak
 T.C. Kimlik Numarası Beyanı

Başvuru İçin Gerekli Olan Evraklar
 Başvuru Formu (Başvuru Merkezlerinden temin edilecektir)
 İki adet vesikalık resim (4,5 cm x 6 cm boyutlarında)
 Bir adet fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi
 İlköğretim diplomasının aslı veya onaylı sureti veya mevcut 12 yıllık zorunlu
kademeli eğitim sisteminin 2.kademesini (ikinci 4 yıllık kısmını) tamamladığına dair
öğrenim belgesinin aslı veya onaylı sureti)
 Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Resmi Kuruma verilmek üzere)

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ