KAMUOYUNA DUYURU

KAMUOYUNA DUYURU

T.C.Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir PAKDEMİRLİ’nin televizyon canlı yayınında yapmış olduğu açıklama doğrultusunda; Koronavirüs’e karşı alınan önlemler kapsamında at yarışları 20.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmiştir. 10.04.2020 tarihinde Tarım Orman Bakanlığı tarafından at yarışlarının devamı ile ilgili kararın Mayıs ayının ilk haftasında tekrardan değerlendirileceği kamuoyuna açıklanmıştır. Ülkemizde yaşanan ve kamu sağlığını yakından ilgilendiren olağan üstü durum nedeni ile diğer spor dalları gibi at yarışları için Devletimizin kurumları tarafından alınan kararlar atçılık camiası tarafından saygı ile karşılanmış olup, atçılığımızın bekası ve geleceğini teminat altına alacak her türlü tedbir atçılarımız tarafından büyük sabır ve özveri ile uygulanmaya devam etmektedir.

Hâlihazırda at sahipleri ve yetiştiricilerin en değerli varlıkları olan 7.000 civarında yarış atı mevsime bağlı olarak yarış yapılan 5 hipodromdaki ahırlarda konuşlanmaktadır.  Yarış atları ile ilgili bakım/tedavi ve idmanı kapsayan hipodrom içindeki yaşam ve iş akışı, seyis ve antrenör ve idman jokeyleri nezaretinde, Yarış Müessesi TJK’nün Devletimizin salgının önlenmesi ile ilgili yayınladığı tüm kurallara uygun biçimde, Hipodromlarda kişilerin hipodrom dışındaki geniş topluluklar ile irtibatını keserek temas çevrelerini daraltmak ve hipodrom içinde  kalarak dışarıya giriş-çıkış yapmamaya dayalı kendilerine  gönüllü karantina alanları oluşturmaları gibi şartlara dayalı uygulamalar şeklinde, sektörde insan kaynakları ve atların sağlık ve güvenlikleri kontrol altında tutularak ve kamu sağlığı açısından en ufak bir riske sebebiyet vermeden sürdürülmektedir.

Normal şartlarda dahi at sahiplerinin % 80’i zarar eden bir sektörde, yaşanmakta olan söz konusu olağanüstü ahvalde, at yarışlarının yapılmaması/erteleme süresince at sahipleri mali açıdan da büyük yükler altına girmiş bulunmaktadır. Bu dönemde atçılığın tek ve en önemli fon kaynağı olan yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik primlerinden mahrum kalacakları nazarı dikkate alınarak mali açıdan desteklenmeleri sektörün geleceği için büyük önem arz etmektedir. Atçılık sektörünün sivil toplum kuruluşları, TYAYSD, SİAYSD, SAAYSD olarak beraberce, bu süreçte başta Tarım Orman Bakanlığı olmak üzere, Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile istişareler sürdürülmekte ve görüş ve önerilerimiz yazılı ve sözlü olarak paylaşılmaktadır. Bu bağlamda ;

Sektörün en önemli ve yegâne kaynağı olarak,  6132 Sayılı Kanuna ek 7000 Sayılı Fon Kanununa göre Tarım Orman Bakanlığı uhdesindeki “Özel Hesap” ta atçının yedek akçesi olarak tutulan paranın, 7000 sayılı Kanunun Uygulama Klavuzu 4/e bendi gereğince, yarış ikramiyesi ve yetiştiricilik priminin ödenemediği bu dönemde at sahiplerine mali destek olarak kullanılabilmesi konusunda yarış otoritesi ile çalışma ve görüşmelerimiz devam etmektedir.  Ayrıca, dernekler olarak nakdi mali destek önerilerimizin yanı sıra, TYAYSD tarafından yarışların ertelenme süresi zarfında at sahiplerinin masraflarının karşılanmasına katkı olması açısından, işverenlere destek olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen “Kısa Çalışma Ödeneği“ uygulaması ve seyislerin sigorta primlerinin 3 ay süre ile ertelenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli girişimler yapılmış bulunmaktadır. Atçımızın büyük sıkıntılar yaşadığı bu dönemin Devletimizin katkıları ve sizlerin sabır ve dirayeti ile en kısa zamanda aşılması en büyük dileğimizdir. TYAYSD, SİAYSD, SAAYSD olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de atçımızın yanında olduğumuzu ve sizlerin hak ve hukukunu koruma hususunda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyor ve işlerinizde başarılar diliyoruz.

TYAYSD YÖNETİM KURULU    

SİAYSD YÖNETİM KURULU

SAAYSD YÖNETİM KURULU