ITBF GENEL KURULU TOKYO 2024 VETERİNER SAĞLIK KONFERANSI

ITBF GENEL KURULU TOKYO 2024 VETERİNER SAĞLIK KONFERANSI

Japonya Tokyo’da düzenlenen 2024 ITBF (Uluslararası Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Federasyonu) Konferans ve Genel Kurulu‘nun ilk ayağında Veteriner Sağlık Konferansına yer verildi. Genel kurulda Türkiye’deki yetiştiricilerimizi temsilen SİAYSD iştirak ederken sabah seansında ülke durum raporları okundu. Günün açılışı ITBF başkan vekili ayrıca ITBF ve EFTBA (Avrupa Safkan İngiliz Atı Yetiştirici Dernekleri Federasyonu) Veteriner Danışmanlık Kurulu Başkanı olarak görev alan Dr. Des Leadon tarafından gerçekleştirildi.

Ülke raporları neticesinde EHV (Herpes) virüsünün dünya çapında endişe yaratmaya devam ettiği görüldü. Uluslararası bir harada, açık artırma satışlarında veya uluslararası bir yarış festivalinde herpes virüsünün nörolojik formunun ortaya çıkma olasılığı ciddi neticelere sebebiyet verebileceği tartışıldı. Yeni nesil gelişmiş aşıların ve yönetim stratejileri hakkında önemli yeni uluslararası iş birlikli araştırma çalışmalarının mevcut sonuçları aktarıldı. Bununla birlikte, ne yarış ne de yetiştiricilik endüstrisinde herpes virüsü aşısına ilişkin hâlâ global olarak kabul görmüş tek tip bir politikanın olmayışının ilerleyen senelerde sorunlara sebebiyet verebilme ihtimali tartışıldı. Bu nedenle, Uluslararası Kuralların varlığı ve bunların tüm ülke otoriteleri tarafından uygulanıyor olmasının evrensel önemi dile getirildi.

Bir tür Çim/Ot Hastalığı olarak da bilinen Mal Seco olarak bilinen duruma karşı ITBF aracılığı ile ülkeler arası artan ortak çalışmalar gözlemlendiği bildirildi. Sene başındaki 2024 ITBF yıllık web seminerinde bu hastalığın önlenmesine yönelik araştırma projesine ilişkin bir rapor yer almıştı. Araştırmacılar etkilenen atların tespiti durumunda araştırma faaliyetleri için numune alınmasını tüm katılımcı ülkelerden talep etmişti. ITBF İcra kurulu üyesi Perdo Hurtado, bu hastalığın Şili’de görüldüğünü belirtmiş ve bu sayede Şili ile Güney Amerika’daki diğer ülkeler ve İngiltere’de bulunan Moredun Enstitüsü arasında gelişen iş birliği örnek bir araştırma paylaşımı ile neticelendiği belirtilmiştir. Bu, sektörümüzdeki sorunların çözümünde uluslararası iş birliğinin bir başka önemli örneğidir.

Piroplasmosis ve Sakağı için hatalı pozitif test neticelerinden kaynaklanan sorunlar ve bunların iç nakliyeler üzerindeki olumsuz sonuçları birçok ülke tarafından rapor edildiği bildirildi. Bu, IFHA’nın (Uluslararası Yarış Otoriteleri Federasyonu) Uluslararası At Hareketi Komitesi tarafından da dikkat çekilmekte olan bir konu olduğu belirtildi. IFHA, her iki hastalık için de yeni geliştirilmiş testler oluşturmaya yönelik araştırmaları finanse ettiği ancak bunların henüz kesinlik kazanmadığı aktarıldı.

Atlardaki EVA hastalığı ile ilgili aşı çalışmalarından da bahsedilirken üreticilerden birinin üretimi kesmesi neticesinde global olarak aşı sıkıntısının yaşandığı bildirildi. Avrupa Birliği ülkeleri açısından alternatif oluşturacak canlı aşı ithalatı ithalat rejimi sebebi ile yeterli miktarda piyasaya sürülemediği aktarıldı.

Veterinerlik Sağlık Konferansının öne çıkan konularından biri de Güney Afrika’nın Avrupa Birliği denetimlerinden başarılı şekilde geçtiği ve Afrika At Hastalığı kaynaklı uzun senelerdir Avrupa Birliğine atların Güney Afrika’dan direkt ithalatının yasaklı olduğu durumun ortadan kalktığıydı. Dr. Bennie Van der Merwe bu süreçte sarf edilen karşılıklı yoğun çabalar, araştırma çalışmaları ve artırılan şeffaflığın getirdiği karşılıklı güvenin etken olduğundan bahsetti. İlerleyen dönemlerde AB kararının etkisi ile diğer ülkelerin de benzer düzenlenmeye gitmesi beklenirken bunun Güney Afrika yetiştiriciliğinin ve yarışçılığının dünya pazarına tekrar entegre olmasının önünü açacağı tartışıldı.

Batı Nil Virüsünün Avrupa çapında özellikle güney ülkelerinde yayıldığının görüldüğü aktarıldı – bu doğrultuda aşılama çalışmalarının önemi bir kez daha vurgulandı.

Britanya Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği (TBA) ve Newmarket At Hastanesi (NEH) Danışmanı James Crowhust ITBF’in sistem kurulumunda danışmanlığını yaptığı EIDS (Atların Enfeksiyöz Hastalık Takip Sistemi) sistemini aktardı. Eski adı “International Collating Centre” olan EIDS son yıllarda gelişimine devam etmekte ve sisteme veri sağlayan ülke ve kaynakların artması ile birlikte çok değerli bir veri tabanı haline dönüştüğünü aktardı. ITBF ve üyelerinin önderliğinde Cambridge Üniversitesi Veterinerlik birimi katkıları ile çalışmaların kesintisiz devam ettiğini aktardı. Sistem sayesinde global salgınların erken tespit edilip ortak çalışmaların gerçekleştiğini belirtti.

Dr. Teruaki Tozaki Safkan İngiliz yarış atlarının biyolojik bütünlüğü ve düzenleyici uygulamalar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi. Gen Dopingi ve Gen Düzenlemelerinin etkileri. Bunların tespiti; ilgili yasakların IFHA (Uluslararsı Yarış Otoritesi) yasalarında sunumu ve Japonya’daki uygulamaları aktardı. Atların gen haritası ve DNA tespitleri ile yapılmakta olan uygulamalar sunuldu.

Dr. Koji Tsujimura JRA (Japonya Yarış Otoritesi) At Araştırmaları Enstitüsü çalışmaları arasında yer alan Japonya’daki EHV -1 (Herpes virüsü) önlemleri çalışmaları hakkında çalışmalarını sundu. Virüsün aktarımı hakkında çalışmalar özetlendi. Virüsün tespiti için kullanılan PCR test metodlarının yanısıra Japonya’da tercih edilen LAMP metodolojisini özetledi. Mevcut aşıların daha da efektif olması gerektiği aktarıldı. Bu yönde canlı aşı uygulamalarının daha faydalı olduğu ve bunu üretiminin Japonya’da yapıldığından bahsetti. Canlı aşıların uygulanmaya başlandığından beri gebeliklerde EHV-1 sebebi ile yaşanan düşüklerin azaldığının gözlemlendiğini aktardı.

Dr. Sue McDonnell ise haralarda uygulanan aşım ortamlarının ve atların doğal ortamda sergiledikleri davranışsal farkları aktarırken doğal davranışları teşvik edici uygulamalar hakkında tecrübelerini sundu.

Dr. Emma Adam is geçtiğimiz yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde tespit edilen yeni tip Rotavirüs hastalığı Rotavirüs B araştırmalarından bahsetti. Antibiyotik uygulamalarına karşı da dirençli olduğu aktarılan virüsün A varyantına göre daha zorlayıcı olduğunu belirtti. Yeni doğan taylarda ciddi sorun yaratan hastalığın bir belirtisinin de ishal olduğu anlatılırken çiftlik ortamında gidilecek farklı pratik uygulamaların Rotavirüs B ve benzer hastalıklarla mücadelede etkili olduğu belirtildi. Virüsün bu çeşidi için yeni aşı çalışmalarının da devam ettiğini aktardı.

Günün kapanışı Dr. Des Leadon ve JBBA (Japonya Yetiştiriciler Birliği) Başkan Yardımcısı Dr. Yoshiharu Ueno tarafından gerçekleştirilen günün özeti ve kapsayıcı teması olarak gözüken uluslararası iş birlikli çalışmaların sektörü ileriye taşıyacağı düşüncesine vurgu oldu.

 

James Crowhurst’un sunumu

 

Dr Teruaki Tozaki’nin sunumu

 

Dr Des Leadon’un açılış konuşması