ITBF 2022 KONFERANSI DÖRDÜNCÜ GÜN “GENEL KURUL”

ITBF 2022 KONFERANSI DÖRDÜNCÜ GÜN “GENEL KURUL”

ITBF (Uluslararası Safkan İngiliz Atı Yetiştiriciler Federasyonu) 2022 Konferansı kapsamında dördüncü ve son gün Genel Kurul aşamasına geçildi.

ITBF Başkanı Kirsten Rausing tarafından yapılan açılış konuşması ile başlayan genel kurulda ülke temsilcilerinin sunduğu 2011-2021 karşılaştırmalı kısrak, tay ve aygır istatistikleri ile birlikte yarış adetleri ve yarış ikramiyelerinin genel durumu aktarıldı. Yarışların düzenlendiği ülke adedinin artması memnuniyet ile karşılanırken global olarak düşen yeni doğum adetlerine karşı çalışmaların yapılmasının gerekliliği tartışıldı.

ITBF Mali tablolarının okunması ve ibrası sonrası önceki gün düzenlenen Veteriner ve Sağlık komitesindeki konuşmaların özeti Dr. Des Leadon tarafından okundu.

Dr. James Crowhurst tarafından ICC (International Collating Centre – Uluslararası Veri Merkezi) çalışmaları ve bütçesi detaylı olarak aktarılırken ICC’nin artan globalizasyon ile birlikte ICC’nin salgın takibi ve salgın ile ilgili çalışmalarının önemi vurgulandı ve yeni daha kullanışlı websitesini sundu (equinesurveillance.org).

HHB ve e-pasaport uygulamalarının önemi tekrar aktarılırken soy kütük kayıtlarını yöneten Weatherby’s firmasından Simon Cooper dijital pasaport uygulamaları ile ilgili gelinen son noktayı, teknolojinin hazır olduğunu ve uygulamaya alınması için yerel otoritelerin onayının beklendiğini açıkladı.

IFHA (Uluslararası At Yarışı Otoriteleri Federasyonu) tarafından oluşturulan IRPAC (Uluslararası Yarış Derecelendirme ve Planlama Komitesi) Britanya temsilcisi Ruth Quinn uluslararası Grup/Sınıf koşuların derecelendirilmesinin önemini ve Safkan İngiliz Atı ırkına olan etkisini paylaştı. Katalog standartlarının zaman zaman tartışmaya açılırken bu standartların yetiştiricilik açısından önemi de vurgulandı. Grup statüsündeki yarışların düzenli olarak gözden geçirilmesinin önemi ve global olarak standardize edilmesi ile ilgili komitenin çalışmalarından bahsetti ve uluslararası yarışların at yarışlarında rekabetin geleceğinde de artan önemini arkardı. Bu doğrultuda yarışlarda kalite kontrolün yüksek önem taşıdığından bahsedildi ve sadece handikapörlerin sübjektif değerlendirmesine bağlı olan handikap puanına değil uluslararası entegre grup yarış standartlarının oluşumunu sağlayan Grup yarış uygulamalarının devamının önemini vurguladı. Bu uygulamaların her yaş, cins ve mesafede rekabet eden atlara cazip rekabet ortamı oluşturacak şekilde düzenlenmesi gerektiği anlatıldı.

JBBA (Japonya) temsilcileri Dr. Yıshiharu Ueno ve Kaoru Matsuda Japonya’daki yetiştiricilik faaliyetlerinden, artan oyun ve ikramiye oranlarından bahsetti ve bunun devamını sağlayabilmek ve gençlerin de ilgisini çekebilmek adına düzenledikleri başarılı tanıtım kampanyalarından bahsetti.

SITA (Uluslararası Safkan İngiliz Atı Müzayedecileri Topluluğu) ve Tattersalls müzayede firması temsilcisi Jimmy George Britanya’da oluşturulan at satışları ve müzayedelerinde uygulanan etik kod çalışmaları hakkında bilgi aktardı ve uluslararası standartlaşmış bir kodun uluslararası ticarete katkısından bahsetti.

Sophie Chambers (Agriculture Gallagher) ve Dr. Fred Barrelet (Rossdales Veterinerlik) ilk sezon aygır sigortalarından ve bu sigortalarda dikkat edilmesi gereken hususlardan ve aygır istasyonu işletmecilerine ile aygır sahiplerine faydalarını aktardı.

TBA (Britanya Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği) temsilcisi Victoria Murrell ve James O’Donnell (Shadwell) at yetiştiriciliğinin çevreye ve doğal yaşama olan etkisi ile ilgili raporunu sundu. Yeşil alanların korunması konusunda at yetiştiriciliğinin olumlu yönlerinden bahsedilirken karbon ayak izlerinin azaltılması ile ilgili ileride yapılabilecek çalışmalar hakkında fikirlerini ve bu konuda Britanya’daki devlet desteklerini paylaştılar. İrlanda’nın da bu konu hakkında Deloitte firmasına rapor hazırlattığı ve bu çalışmanın yakında sunulacağı aktarıldı.

Şili’den Ignacio Hurtado-Burr Güney Amerikada at yarışlarının ve at yetiştiricliğinin geleceği ile ilgili yaptıkları kamuoyu araştırmalarını paylaştı. Olumlu gözüken genel bakış açılarının daha da gelişmesi ve ileride de toplum bakış açısının olumlu olması için sektörü tanımayanlara yönelik yapılması gereken tanıtım faaliyetlerinin öneminden bahsedilirken özellikle gençlere sektörü tanıtmanın yöntemlerinin öneminden bahsedildi.

Weatherby’s temsilcisi Simon Cooper tekrar konuşma sırası alırken bu sefer genetik doping uygulamaları ve her ne kadar henüz bu tür bir vaka ile karşılaşılmamış olsa dahi bu yöntemlerin tespiti konusunda geliştirilen teknoloji ve uygulamaları sundu.

Dr. James Crowhurst ise suni tohumlama teknolojilerinin gelişimi ve doğal çiftleşme dışındaki uygulamaların kabul görmediği Safkan İngiliz Atı yetiştiriciliği dışındaki at yetiştiriciliğindeki uygulamalardan, bunların avantaj ve dezavantajları ile maliyetlerinden bahsetti.

Avustralya Safkan İngiliz Atı Yetiştiriciler Derneğinden Tom Reilly ise Avustralya’da geçmiş senelerde haberlere yansıyan atların yarış hayatı sonrası bakımları ile ilgili skandal sonrası Avustralya’da sektör içi ve dışından tüm katılımcıların katkılarının kabul olduğu yoğun çalışmalar sonrası hazırlanan Yarış Atlarının Refahı ile ilgili kapsamlı raporu paylaştı. Ulusal ve Uluslararası standartlar ve atların takibinin önemini bir kez daha vurguladı.

Rekor katılımcı ülke sayısı ile gerçekleşen 2022 Genel kurulunda seçim aşamasına geçerken mevcut başkan Kirsten Rausing Covid-19 sürecinde yaşanan olumsuzluklardan aksayan çalışmaları sebebi ile normal usulün dışında dahi olsa bir dönem daha yönetimi ile göreve aday olduğunu açıkladı. Seçim neticesinde oy birliği ile tekrar bir dönem daha seçildi.

ITBF’in geçmiş yıllarda da oyladığı metni tekrar oy birliği ile genel kurul tarafından kabul edildi : “ITBF suni tohumlama yöntemlerine (suni döllenme, embriyo transferi, klonlama, cinsiyet belirleme, genetik mühendislik/manipülasyon ve diğer adı konmamış muhtemel yöntemlere) karşı kararlı duruşunu sürdürmektedir.”.

Toplantı kapanışı öncesi bir sonraki genel kurul yeri kararlaştırılması için aday ülkeler oya sunuldu. 2024 ITBF Kongre ve Genel Kurulunun düzenlenmesine tek aday olan ülke olan Japonya’nın başvurusu oy birliği ile kabul edildi.