HARA/AŞIM İSTASYONLARINA GİRİŞLERDE UYGULANACAK PCR TEST ESASLARI

HARA/AŞIM İSTASYONLARINA GİRİŞLERDE UYGULANACAK PCR TEST ESASLARI

2023 yılı aşım sezonunda Equine Herpes Virüs hastalığına karşı alınacak tedbirler kapsamında, Hara/Aşım İstasyonlarına girişlerde uygulanacak PCR test esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

Günübirlik Atlar

Günübirlik atların Hara/Aşım İstasyonlarına aşım amaçlı kabulleri için at ilgililerinin, atın aşım göreceği tesisten randevu almaları gerekmektedir. Randevu almadan tesislere getirilen atlar tesislere kabul edilmezler.

  • Günübirlik gelen taylı kısrak, doğum yapmasını müteakip en az 21 gün sonra aşım göreceği tesise getirilmesi kaydıyla PCR testine tabi tutulmaz. Ancak, kısrağın semptom göstermesi, veteriner hekim tarafından gerekli görülmesi veya yanında tayı olmadan tesise getirilmesi  halinde PCR testine tabi tutulur. Testi negatif ise aşım yaptırılır. Test sonucu pozitif çıkması halinde ise at ilgilisi tarafından, aşım yaptırılmadan tesisten çıkarılır.

  • Günübirlik boş kısrak ise, PCR testine tabi tutulur. PCR testi negatif ise aşım yaptırılır, test sonucu pozitif çıkması halinde ise at ilgilisi tarafından, aşım yaptırılmadan tesisten çıkarılır.

PCR test sonucu pozitif çıkan at, 21 gün süre boyunca hiçbir TJK tesisine kabul edilmez. 21 gün sonra günübirlik hizmeti almak üzere Hara/Aşım İstasyonunda PCR testi uygulanır. Sonucu negatif ise tesislere kabul edilerek aşım yaptırılır, pozitif ise çiftliğine geri gönderilir.

Misafir Atlar

Tesislere girecek olan tüm misafir atlara, EHV 1, 4 yönünden PCR testi uygulanır. Söz konusu atlar, test süresince karantina bokslarında/izolasyon alanlarında bekletilirler.

Misafir atların Hara/Aşım İstasyonlarına kabulü, atların getirileceği tesislerin mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Atını, zaruri nedenlerle, mesai saatleri içinde tesislere getiremeyecek olan at ilgililerinin, bu hususu tesis yetkililerine, mesai saatlerinde bildirerek randevu almaları gerekmektedir. Randevu alınmadan atın getirilmesi halinde ortaya çıkabilecek aksaklıklardan at ilgilileri sorumludur.

PCR test sonucu negatif çıkanlar tesise kabul edilir, pozitif çıkanlar ise ilgili tesisin karantina bokslarında/izolasyon alanlarında kalırlar. Karantina boksları/izolasyon alanları müsait olmadığı takdirde; at sahibine, “Atını 24 saat içinde tesisten çıkarması gerektiği” bildirilir.  Belirtilen süre içinde tesisten çıkarılmayan atın, aşım müracaatında bildirimi yapılmış olan çiftliğe nakli TJK tarafından sağlanır ve bu nakil nedeniyle oluşan tüm masraflar, at sahibinin cari hesabına tahakkuk ettirilir.

TJK tarafından nakledildiği çiftliğin yetkililerinin atı kabul etmemesi, at ilgilisi tarafından çiftlik bilgilerinin yanlış beyan edilmiş olması vb. nedenlerle atın nakledilememesi halinde, bakımının nerede ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili her türlü tasarruf TJK’ya aittir. Bu durumda oluşacak tüm masraflar, at sahibinin cari hesabına tahakkuk ettirilir.   

PCR test sonucu pozitif olan atın geldiği çiftlikteki tüm atlar Hara/Aşım İstasyonlarına girişte şüpheli at statüsünde sayılır ve PCR testi uygulanmadan TJK tesislerine kabul edilmezler.

Abort/Ölü Doğumların Bildirimi

Önceki aşım sezonunda gebe olup, abort/ölü doğum yapan tüm kısrakların, abort/ölüm doğum yaptıklarına ilişkin bildirimlerinin, 15.01.2023 tarihine kadar at ilgilisi veya veteriner hekim tarafından TJK’ya yapılması gerekmektedir. Bu süreye kadar bildirimi yapılan kısraklar, herhangi bir süre beklenmeden, PCR testi uygulanmak kaydıyla tesislere alınırlar.

Kısrağın, abort/ölü doğum yaptığına ilişkin bildirimin veya tespitin, 15.01.2023 tarihinden sonra yapılması halinde ise, bu kısraklara en erken 21 gün sonra PCR testi uygulanır ve test sonucu negatif ise kısrağın TJK tesislerine girişine izin verilir.

Ücretlendirme

Yapılacak olan tüm PCR testlerinin ücretleri ilgili at sahiplerinin cari hesaplarına yansıtılacaktır.

TJK, gerekli gördüğü takdirde, yukarıda belirtilen uygulama esaslarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlgililere önemle duyurulur.    

       TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ