EFTBA OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

EFTBA OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

12 Temmuz günü EFTBA (Avrupa Safkan İngiliz Atı Yetiştirici Dernekleri Federasyonu) 2023 yılı olağan genel kurulu İngiltere’nin Newmarket kasabasında Ulusal Yarış Atı Müzesi (NHRM) John Lambton salonunda geniş katılım ile gerçekleşti. Fiziki katılım gösteremeyen temsilciler online Zoom üzerinden bağlantı sağladı. Magdalene Donimirska-Wodzicka (Polonya), Frank Dorff (Almanya), Jose Hormaeche (İspanya), Philip Lybeck (Finlandiya), Henrik Villadsen (Danimarka), Pierric Rouxel (Fransa) ülkelerini temsilen ilk defa katılım gösteren temsilciler oldu. Uluslararası Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Federasyonu’dan (ITBF) Sarah Carmichael ve TBA temsilcisi Victoria Murrell genel kurula gözlemci olarak katıldı.

Türkiye’yi temsilen Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (SİAYSD) katılımı ile gerçekleşen genel kurulda üye ülkelerin yarış atı yetiştiriciliği faaliyet raporları okunurken, her ülke temsilcisi yerel gelişimleri ve kaygılarını genel kurula aktardı.

Tüm ülke temsilcileri bir kez daha Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremden ötürü üzüntülerini paylaştı.

Deprem sonrası yardım kampanyalarına verdiği katkı ve Avrupa atçılık camiasında konu ile ilgili çalışmalarından ötürü EFTBA Başkanı Joe Hernon’a derneğimiz tarafından plaket takdim edildi.

Önceki genel kurulda kabul edilen tüzüğün yürürlüğe girdiği hatırlatılırken, yeni tüzükle birlikte yeni yönetimin oylamasına geçilirken oybirliği ile mevcut yönetimin Joe Hernon başkanlığında ve Kirsten Rausing Onursal Başkanlığında devamına karar verildi.

Genel kurulda bulunan tüm üye ülke katılımcılarına Türkiye’deki aygır stoklarının tanıtımı ve ülke yetiştiriciliği hakkında bilgi aktarımına katkıda bulunmak adına SİAYSD 2023 Aygır Kataloğu takdim edildi. Eylül ayındaki İstanbul Enternasyonal Yarış Festivali hakkında da bilgi verilirken katılımcılara Türkiye Jokey Kulübü tarafından hazırlanan etkinlik tanıtım broşürleri dağıtıldı.

2024 Fransa’da düzenlenmesi düşünülen genel kurulu takiben 2025 genel kurulunun Türkiye’de düzenlenmesi konusu da sunuldu.

Yakın tarihte hayatını kaybeden Alman Yetiştiriciliğinin EFTBA’daki etkin temsilcilerinden ve EFTBA başkan yardımcılığı görevinde de bulunmuş olan Andreas Tiedtke anıldı.

Andreas Tiedtke anısına Münih’te Mayıs ayında 2000m [çim] yarış düzenlenmiş, koşuyu Gambia Sun (FR) isimli safkan Barn Tmb ekürisi adına kazanmıştı.

Safkan İngiliz Atlarının Sınırlar Arası Hareketi: EFTBA Veterinerlik Komitesi’nin Avrupa Konseyi, İrlanda ve Fransa Tarım Bakanlıkları ile etkin çalışmaları sonucu Avrupa’da yarış atlarının sınır kapıları açısından nakliye kategorisinin Yüksek Sağlık Statüsünde değerlendirilmesi, bu sayede yarış ve damızlık atların sınır geçişleri esnasında bekleme sürelerinin minimum seviyeye indirileceği çalışmaların neticeye yaklaştığı aktarıldı. Bu süreleri daha da kısaltacak Weatherbys’ ile başlatılan Dijital Pasaport uygulamalarının desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Elektronik ihracat sağlık sertifikalarının ülke gümrükleri arası kullanımının yaygınlaşması ile at hareketlerinin daha da az sorunlu olacağı belirtildi; bu konularda ticaret ve gümrük bakanlıklarının desteklenmesinin yanısıra Dünya Gümrük Örgütü (WCO) gibi konu ile ilgili uluslararası kuruluşların desteğinin de talep edileceği konuşuldu.

Zorunlu Aşılama Uygulamalarının Devamı Hakkında Çağrı: Yakın gelecekte neticeleri yayımlanacak olan Fransa’daki zorunlu EHV aşılama uygulamaları hakkında çalışmanın yanı sıra EFTBA üyelerinin zorunlu aşılama programlarını desteklemeleri ve tüm endüstri paydaşları ile uluslararası olarak uygulamaların devamı konusunda lobi faaliyetlerine devam etmeleri kararı alındı. Bazı ülkeler tarafından bu aşıların tedariği konusunda devamsızlıklar endişe yaratması sebebi ile EFTBA’nın büyük ecza üreticileri ile aşı tedariği devamlılığın önemi hakkında irtibatının devamına karar verildi. Her ne kadar yarışçılığa ve yarış atı yetiştiriciliğine sıçramamış olmasına rağmen geçtiğimiz senelerde uluslararası bir etkinlik sonrası bu hastalığın Avrupa’da salgına yol açması endişe yaratmış yarış atçılığı ve yetiştiriciliğine bu tür bir salgının sıçraması durumunda olası at kayıplarının ciddi etkiler yaratacağı konuşuldu.

Aşılama çalışmaları ile ilgili EHV 1,4 (Herpes Virüs) aşı temin sorunlarının üreticiler ile istişareler sonrası aşılmaya başlandığı belirtilirken, Cambridge’de çalışmaları devam eden yeni nesil EHV aşılarının test aşamalarında başarılı neticeler verdiği bildirildi.

Müzayede firmalarının da bu aşı uygulamalarını zorunlu kılması konusunda ikna edilmesi ve tüm yarışçılık otoritelerinin de bu doğrultuda teşvik edilmesi gerekliliği bir kez daha vurgulandı.

Avrupa Birliğindeki Influenza aşı protokolleri ile ilgili Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ve Yarışçılık Otoriteleri arasındaki uyumsuzluk sebebi ile veterinerlik uygulamalarında kısa süreli çekinceler olabileceği bu sorunların aşılmaya çalışıldığı da aktarıldı.

Genç taylarda rahatsızlığa ve ölüme sebebiyet verebilen Rotavirüs ile ilgili aşı araştırma çalışmalarının ise halen devam ettiği bildirildi, ve bu araştırmaların ciddi şekilde desteklenmesinin gerekliliği aktarıldı.

Solunum Yolu Ameliyatları ve Yakın Akraba Eşleşmeleri: EFTBA Veteriner Sağlık Komitesi’ne Dr. Bernard Stoffel tarafından sunulan araştırmaları ile solunum yolu ameliyatlarının kayıt altında tutulmasının faydaları değerlendirildi. Solunum yolu ameliyatlarının ve diğer tıbbi müdahalelerin dijital pasaport sistemine entegre edilmesi konusu ve yetiştiriciliğe etkisi tartışılırken bu tür müdahalelerin soy kütüğü otoritesi tarafından bazı ülkelerde atların damızlık olarak kullanılamamasına sebebiyet verdiği, bu tür yasakların olumlu veya olumsuz etkileri tartışıldı.

Yakın zamanda yayımlanacak olan safkan İngiliz atı ırkının geleceğini değerlendirmek adına dünya çapında 280.000 safkanın pedigrileri üzerinden gerçekleştirilen araştırmaların ön neticeleri ve daralan aygır hatlarının ırk üzerindeki olası etkileri EFTBA genel kuruluna aktarıldı.

Endüstri İçi Kooperasyon: Genel kurulun ortak kanaati endüstrinin, paydaşların yaşam şeklinin, safkanlarımıza yapılan özenli bakım, onların sağlığı ve gelişimi için sarf edilen çabaların halka daha iyi aktarılması gerektiği oldu. Ne yazık ki İngiltere’de Grand National yarış festivalinde gözaltına alınan 118 kişinin etkinliği yerinde canlı takip eden 65.000 kişiden daha fazla medyada yer aldığı aktarıldı. Bu yönde tüm endüstri paydaşlarına Avrupa ve Uluslararası çapta kooperasyon ve paylaşımları artırıcı girişimler için çağrıda bulunuldu. Bu amaç doğrultusunda EFTBA safkanlara sunulan bakım hakkında tanıtım videosunun ilkini yayımladı.

EFTBA Promosyonel Video Kampanyası “Safkan İngiliz Atı’nın İnanılmaz Hikayesi”:  Avrupalı yetiştiricilerimizin en öncelikli amacı atlarının huzur ve sağlığı olmaya devam etmektedir. At ve İnsan arasındaki ilişki 8.000 yılı kapsamaktadır. Bunun sonucu olarak yetiştiriciler atları ile yakın ve ayrılamaz bağ içinde bulunmaktadır. Bunun bilincinde olarak EFTBA 2023 sezonunu kapsayacak şekilde yetiştiriciliğin tüm yönlerini içeren promosyonel video serisi düzenlenmesine karar vermişti. Görseller Avrupa çapında kısrakların tayları ile olan müthiş ilişkisini, haraların ve meraların tüm doğal güzelliklerini ele almaktadır.

Safkan İngiliz Atı yetiştiricileri kısrak ve taylarının mutluluğu için en saf ortamları sağlamaya gayret göstermektedir. Sürdürebilirlik ve bio-çeşitlilik bu ortamların sağlanması için en ön sırada yer almaktadır. Seri Avrupa çapında yüksek bakım standartları aktarırken yüksek standartları yakalamak için bölgesel doğa ve çayır koşullarına göre bakım esaslarının değişkenliklerini de sunmaktadır. Bu video EFTBA’nın tüm üye ülkelerinin katkıları olmadan; Fransa, Britanya ve İrlanda yetiştirici derneklerinin oluşturduğu çalışma guruplarının çabaları olmadan gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

Global Azalan Tay Adetleri: Global olarak her yıl doğan tay adetlerindeki düşüş ile ilgili kaygılar dile getirilirken yarışçılığın yükselişte olduğu, at satış fiyatlarının artığı, World Pool’un (Uluslararası Müşterek Bahis Sistemi) yükselişte olduğu ülkelerde bile benzer durumların gözlemlendiği ve konunun derinlemesine araştırılmasının gerekliliği paylaşıldı. Konu ile ilgili Uluslararası At Yarışları Otoriteleri Federasyonu (IFHA) ile de çalışmaların yürütülmesi gerekliliği belirtildi.

At Refahı Uygulamaları: At refahı ve yarışçılık uygulamaları geniş kapsamlı konuşulurken kampçı ceza uygulamaları, ilaç tedavi uygulamaları, çiftlik düzeni uygulamaları değerlendirilen konular arasındaydı. Atların bakım ve ele alınış şekillerinin herkes için şeffaf olmasının önemi vurgulandı.

Vergilendirme Usulleri: Ülkemizde arttırılan vergi yükümlülüklerinin aksine Fransa’da 1 Ocak 2023’den bu yana at bakımı ve ıslahı ile ilgili konularda KDV vergi indirimine gidildiği. Fransa yetiştiriciler derneğinin bu uygulamanın uzatımı için lobi faaliyetinde bulunduğu aktarıldı.

Karbon Hesaplama Ara Yüzü Projesi: Genel uygulamaları ile çevre ile ilişkisi iyi olan bir endüstri olmasına rağmen yeşil politikaların yerel bazda desteklenmesi gerektiği de paylaşıldı. Bu doğrultuda Büyük Britanya Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Birliği’nin (TBA) geliştirmekte olduğu ve pilot olarak yaygınlaştırılması planlanan at çiftliklerine hususi karbon ayak izi hesaplama ara yüzü çalışmalarının sona yaklaşıldığı ve üye ülkeler ile de paylaşılacağı aktarıldı. Toplu olarak Avrupa çapında yetiştiriciler binlerce dönüm çiftlik arazisini yönetmekte olduğu aktarıldı. At yetiştiriciliğinin ‘yeşil’ bir aktivite olarak kabul gördüğü, bununla birlikte kapsadıkları ağaçlık alanları ve doğa örtülerini de muhafaza ettikleri de aktarıldı. Karbon ayak izlerinin takibi için üyeler arasında alt komitelerin oluşturulmasına da karar verildi.