EFTBA 2024 GENEL KURULU TAMAMLANDI

EFTBA 2024 GENEL KURULU TAMAMLANDI

Fransa’nın Chantilly şehrinde gerçekleştirilen 2024 EFTBA (Avrupa Safkan İngiliz Atı Yetiştirici Dernekleri Federasyonu) iki günlük programın tamamlanması ile son buldu.

Genel Kurul toplantısı açılışı ile birlikte başkan Joe Hernon bir kez daha France Galop (Fransa Yarış Otoritesi) ve Federation ded Eleveurs du Galop (Fransa – Yarış Atı Yetiştiricileri Federasyonu) yetkililerine ev sahipliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti. Geçtiğimiz aylarda yayımlanan at taşımacılığı tanıtım videosuna vurgu yapan başkan Avrupa Birliği Komisyonu tarafında at yarışları ve yetiştiriciliğindeki nakliyelerdeki yüksek kalite ve takip edilebilirlik uygulamaları ile HHB statüsüne (Yüksek Sağlık Standardı) geçilmesinin umulduğunu bunun için de gümrüklerde e-pasaport uygulamaları hakkındaki çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Diğer atlı sporların da yarış atçılığından örnek alması gerektiğini aktardı. Avrupa parlamentosundaki olası kanuni düzenlemelerin etkileri hakkında bilgi verirken bunlar ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı. Ayrıca Britanya Safkan İngiliz Atı yetiştiriciler birliği tarafından gerçekleştirilen “Horse Power” inisiyatifi gibi girişimlerin at yarışlarının ve yetiştiriciliğinin daha doğru aktarılmasındaki faydalarını anlattı. Faaliyet raporunun da okunması ile sözü genel saymana aktardı.

Genel Saymanlık görevini yürüten Fransa temsilcisi Pierric Rouxel federasyonun ekonomik durumun sağlıklı olduğunu aktarırken detaylar hakkında bilgi verdi. Her iki rapor da okunduğu şekli ile kabul edildi.

Veteriner Sağlık Birimi danışmanı Dr. Des Leadon önceki günkü Veteriner Sağlık Komisyonu toplantısı raporunu okudu. Ticari eşleştirme ve genetik analiz servisleri hakkında delegelerin çekincesi üzerine EFTBA ve ITBF (Uluslararası Yetiştiriciler Federasyonu) içerisinde genetik analiz araştırma birimlerinin olduğu burada yapılan araştırmaların üniversite destekli olduğu ancak ticari girişimler ve bu tür girişimlerin amaçları hakkında kaygılı olunmasının anlaşılır olması ile birlikte bilimselliklerinin de tartışılabilir olabileceğinin düşünülmesinin normal olabileceğini aktardı. Genetik araştırmaların daha somut veriler ile daha ziyade daralan gen havuzlarının etkilerini ölçmeye dönük faaliyetlerde bulunduğunu aktardı. Uluslararası Soy kütüğü Komitesi ile yürütülen çalışmaların 200.000 safkanı kapsadığını aktardı.

ITBF toplantılarında aktarıldığı gibi 2025 aşım sezonu için Avrupada tedariği zorlaşan EVA aşıları temini ile ilgili gelişim sürecinin son durumu aktarıldı. 2025 sezonunda da söz konusu aşıların temin anlaşmaları devlet kademesinde uygulamaya alınamaz ise iki sezondur bu konuda eksiklik oluşmuş olacağı değerlendirildi. Yine ITBF toplantılarında değerlendirilen Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve yeni doğan tayları şiddetli şekilde etkileyebilen yeni tip Rotavirüs B’nin olası diğer kıtalara yayılması öncesi tedbir ve aşı çalışmaları ile ilgili tekrar bilgilendirme yapıldı.

Almanya’da 2 yaşlı tayların yarışlara katılımı ile ilgili yeni uygulamalar hakkında yapılan geniş çaplı ve devlet kurumları tarafından da takip edilen analiz çalışmaları hakkında da bilgi aktarıldı. Çalışmaların 2026 yılına kadar devam edeceğini ama erken sonuçların olumlu gözüktüğünden bahsedildi.

Toplantıların devamında Ülke Raporları sırayla okunurken EFTBA tarafından geliştirilen ve yeni websitesine entegre edilmesi düşünülen ülke faaliyet arayüzünün de geliştirilmekte olduğu yapılan sunumda aktarıldı.

Genel Kurulun tamamlanması ile delegeler Fransız ev sahiplerinin organizasyonu ile Chantilly Hipodromu’ndaki Prix de Diane (Fransa Kısrak Koşusu) yarış gününe katılımda bulundu.

 

 

Chantilly Hipodromu padok alanı