EFTBA 2022 OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EFTBA 2022 OLAĞAN GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EFTBA 2022 Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders’ Associations – Avrupa İngiliz Atı Yetiştiricileri Dernekleri Federasyonu) 2022 yılı olağan genel kurulu pandemi koşulları da gözetilerek bugün hibrit ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye’yi temsil eden SİAYSD (Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği) adına dernek genel sekreterimiz toplantıya katılım gösterdi.

Federasyona üye 14 ülkenin temsilci heyetleri toplantıda hazır bulundu.

Pilot olarak uygulanmaya başlayan E-Pasaport uygulamalarının standart hale getirilmesi, Avrupa’da at nakliyelerini etkileyebilecek olan sınır uygulamaları, 2 yaşlı yarışlarının takvim uygulamaları, ülkeler arası aşı/doping testi/sağlık uygulamalarının standardize edilmesi, KDV uygulamaları, sosyal tanıtım ve çevre uygulama planları, sektörel işgücü teşvikleri/çalışmaları, ve uluslararası anlaşmalarda yetiştiricilerin konumu federasyon üyeleri tarafından gündeme getirildi. Fiili katılım ile gerçekleştirilmesi planlanan 2022 dönemi sonbahar toplantılarına aktarılacak olan gündem maddeleri belirlenmesi ile birlikte genel kurul sonlandırıldı.

Derneğimizin düzenli olarak katılım gösterdiği Federasyon toplantıları 2019 yılında gerçekleştirilen genel kurul ve sonbahar olağan toplantıları sonrasında pandemi sebebi ile 2020 genel kurul ve sonbahar, ve 2021 genel kurul toplantıları sanal ortamda; derneğimizin fiili katılım gösterdiği 2021 sonbahar olağan toplantısı ise yine hibrit ortamda gerçekleştirilmişti.