EBF KOŞUSU HAKKINDA

EBF KOŞUSU HAKKINDA

Yüksek Komiserler Kurulu kararı gereği;

2022 Yılı At yarışları Genel Hükümlerinin “KISALTMALAR VE TANIMLAR” başlıklı
3. Maddesine;
“(EBF): 2019 yılı için European Breeders Fund’a (EBF) kayıtları yapılmış
aygırların 2020 doğumlu taylarının katılabileceği koşuları ifade eder”
tanımı eklenmiştir.

Ayrıca;
a) İstanbul Hipodromunda 30 Eylül Cuma günü 1500 metre sentetik pistte koşulması planlanan 2 yaşlı İngiliz taylarına ait Şartlı-5 koşu,

b) Ankara Hipodromunda 10 Kasım Perşembe günü 1600 metre çim pistte koşulması planlanan 2 yaşlı İngiliz taylarına ait Şartlı-5 koşu,

olmak üzere iki adet koşuya EBF kısaltmasının eklenmesine ve koşu başına
5.000 Euro sponsorluk bedeli dağıtılmasına karar verilmiştir. Yukarıda bahsedilen iki koşuya sadece EBF tanımına uyan taylar katılabilecek olup, koşuda dereceye giren atlara ayrıntıları daha sonra belirlenmek üzere koşu başı 5.000 euro sponsorluk bedeli dağıtılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

Koşulara Katılabilecek Tayların Listesi İçin Tıklayın

Türkiye Jokey Kulübü