ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURULUR…

ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURULUR…

ATÇILIK KAMUOYUNA DUYURULUR…
             27 Nisan 2016 tarihinde yapılması gereken Elazığ at yarışlarının bazı at sahiplerince boykot edilmesi sebebiyle yapılamamış olduğuna üzüntüyle şahit olduk.
             2016 yılı yarış programında da bundan evvelki yıllarda olduğu gibi eksikler olabileceğini kabul etmekle beraber, yaklaşık 5 ay evvel, Aralık 2015’de ilan edilen yıllık yarış programı hakkında geçen bunca ayda hiçbir düzeltme veya ekleme talep etmeden, bu konuda resmi mercilere hiçbir başvuru yapmadan, bir anda böyle bir boykota gidilmiştir. Bu konuda YKK ile yaptığımız görüşmede de 2016 yılında kesinlikle böyle bir talep gelmediği teyit edilmiştir. Kanuni ve uygun yollarla hakkımızı aramadan boykota gidilmesini uzun vadede sektörün her paydaşına, özellikle de Elazığ’daki atçılığımıza zarar verebilecek çok büyük bir yanlış olarak görüyoruz.
             Bir grup art niyetli kişi tarafından , çoğunluğunun iyi niyetli olduğundan emin olduğumuz Elazığ’daki atçı dostlarımızın üzerinde oluşturulan baskıyla yaptırıldığını duyum aldığımız bu zararlı hareketlerle doğru ve arzu edilen sonuçlara ulaşmanın imkansız olacağını düşünüyoruz.
             Camia olarak her zaman daha iyisini talep etmek tabi ki en doğal hakkımızdır. Fakat ne istediğimiz kadar bunu hangi yollarla talep ettiğimiz de ortak geleceğimiz üzerinde etkili olacaktır. SİASYD Yönetim Kurulu olarak bir an önce bu yanlıştan dönülerek, sorumluluk sahibi ve bilinçli atçılar olarak hareket edilmesi ve talep edilecek tüm düzenlemelerin hep beraber, ortak akılla yapılması en büyük temennimizdir.
Saygılarımızla
Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği