AT SAHİPLERİ VE YETİŞTİRİCİLER İÇİN ÖZEL KREDİ OLANAĞI TALEBİ

AT SAHİPLERİ VE YETİŞTİRİCİLER İÇİN ÖZEL KREDİ OLANAĞI TALEBİ

Yarış atı sahipleri ve yetiştiricileri adına, 6132 sayılı kanuna ek 7000 sayılı fon kanunun 4/e bendinde belirtilen Özel Hesaptan yapılacak veya dernekler tarafından yapılması talep edilen sektörel destekler haricinde, içinde bulunduğumuz dönem ve sonrasında sektörün nakit akışı ve yatırımlarının devamlılığı adına kredi olanaklarının önünün açılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Bu doğrultuda Tarım Bakanlığı, Yüksek Komiserler Kurulu, Kredi Garanti Fonu, ve Bankalar nezdinde girişimlerimiz bulunmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 2.000 Safkan İngiliz/Arap atı yetiştiricisi, ve her sene bu yetiştiricilere doğan 3.600 safkan at, 3.000 civarı faal yarış atı sahibi, ve bunların sahip olduğu faal 8.000 civarı yarış atı mevcuttur. Yarış Atı derneklerine ise kayıtlı yaklaşık 5.000 üye mevcuttur

2011/2016 yıllarında Ziraat Bankası tarafından gerçek ve tüzel Safkan İngiliz/Arap Atı yetiştiricilerine ve sahiplerine, tavla inşası/tadilatı, hara alımı, makine, alet, ekipman alımı ile damızlık ve tay alımı gibi sabit yatırım ve işletme giderlerinin karşılanması için tahsis edilen kredi olanağı mevcut idi, ve o tarihlerde at yetiştiricileri ve sahipleri tarafından ilgi görmüştü.

Uygulamada başvuru sahibinin sahip olduğu at başına sabit oran belirlenerek kredi hakkı hesaplanıyordu. 2016 tarihinde aygırlar için 30,000.-TL, taylar için 25,.000.-TL, Kısraklar için 10,000.-TL, ve 1 yaş altı taylar için 5,000.-TL olarak hesaplanmaktaydı.

Mevcut özel kredi olanaklarının bulunduğu bu dönemde, bu kredilerden at yetiştiricilerinin de olağan masraf ve yatırımlarının nakit akışı için faydalanmasının ilgi uyandıracağını düşünmekteyiz.

Geçmiş Ziraat Bank uygulamasında olduğu gibi at sahibi/yetiştiricisinin sahibi bulunduğu at adedi ile orantılı, at başı belirlenecek sabit veya değişken değerleme baz alınarak bankalar tarafından hususi bir kredi olanağının yetiştiricilerimiz ve yarış atı sahiplerimiz adına faydalı olacağını düşünmekteyiz. At sahipliği belgesi ve at soy kütüğü kimlik bilgileri gerçekliğinin onaylanabileceği bir usul ile kredilerin doğru yönlendirilebileceğini düşünmekteyiz.

Bulunduğumuz zorlu COVID-19 salgını sürecinde Tarım Bakanlığının ve Cumhurbaşkanlığının çiftçi ve yetiştiricilerimize de destek olmaya çalıştığı bu dönemde, kredilerin en azında bu süreçteki uygulama düzeninde geri ödemelerin ötelemeli, ve düşük faizli veya faizsiz olması destek olarak önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda Kredi Garanti Fonu tarafından oluşturulacak kefalet programlarının yatırımcı ve işveren olan yetiştirici ve at sahiplerimize destek amaçlı kullanılmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.

Gerek sektörün neredeyse tümünün hesaplarının bulunduğu Vakıf Bankasının, gerek Zirai faaliyetlerde her daim destek olan Ziraat Bankasının, gerekse Özel Bankalarda mevcut özel kredi olanaklarının bulunduğu bu dönemde, bu kredilerden at yetiştiricilerinin de olağan masraf ve yatırımlarının nakit akışı için faydalanabilmesi sektöre değerli bir katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,
Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu