AT SAHİBİ VEKİLİ BELGESİ VİZELERİ HAKKINDA

AT SAHİBİ VEKİLİ BELGESİ VİZELERİ HAKKINDA

DUYURU

27/10/2022 tarihli ve 31996 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan At Yarışları
Yönetmeliği’nin 158 inci maddesinin 2 nci fıkrası;

“…At sahibi vekili belgeleri her yıl Yüksek Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır… Belgesini vize ettirmeyen at sahibi vekilleri at sahibinin koşularla ilgili hak ve yetkilerini kullanamaz ve yükümlülüklerini yerine getiremez.” şeklindedir.

Buna göre; At sahibi vekil belgesine sahip olan kişilerin vize işlemleri için
müracaatları 01 Kasım 2022 Salı günü başlayacak olup 30 Kasım 2022 Çarşamba
günü saat 17.00’ye kadar Yarışçılık Müdürlüğü, Hipodrom Müdürlükleri Kayıt Büroları
aracılığıyla yapılacaktır.

Gerekli evrak / şartlar

1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı (resmi
kurumlara verilmek üzere) Adli Sicil Belgesi
2. Vekaletname
3. İkametgah
4. Dilekçe

Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan edilen son başvuru tarihinden (30 Kasım 2022 Çarşamba ) sonra yapılan
müracaatlar ayrıca değerlendirilecek olup, zamanında müracaat edemeyenlerin
at sahibi vekil belgeleri Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilinceye kadar
vekili olduğu at sahibinin hak ve yetkilerini kullanamayacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ