AT SAHİBİ BELGESİ VİZELERİ HAKKINDA

AT SAHİBİ BELGESİ VİZELERİ HAKKINDA

DUYURU

At Yarışları Yönetmeliği’nin 157 inci maddesinin 3 üncü fıkrası;

“Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen at sahibi belgeleri her yıl Yüksek
Komiserler Kuruluna vize ettirilmek zorundadır. At sahibi belgesini vize
ettirmeyen at sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlar, bu Yönetmelik
hükümlerine göre düzenlenen koşulara kaydedilmez…” şeklindedir.

Buna göre; At sahiplerinin sahip veya ortak oldukları atlarını 01.01.2023 tarihinden
itibaren yapılacak olan koşulara kayıt ettirebilmeleri için yapılması zorunlu olan At
Sahibi Belgesi vize işlemleri için, müracaatların kabulü 01 Kasım 2022 Salı günü
başlayacak olup 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Yarışçılık
Müdürlüğü, Hipodrom Müdürlükleri Kayıt Büroları aracılığıyla veya www.tjk.org web
sitemiz üzerinden online olarak yapılacaktır.

Gerekli evrak / şartlar

1. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay önce alınmış arşiv kayıtlı (resmi
kurumlara verilmek üzere) Adli Sicil Belgesi
2. Müracaat esnasında Türkiye Jokey Kulübüne vadesi geçmiş borcunun olmaması
3. Dilekçe

Eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan edilen son başvuru tarihinden (30 Kasım 2022 Çarşamba ) sonra yapılan
müracaatlar ayrıca değerlendirilecek olup, zamanında müracaat edemeyenlerin
belgeleri Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilinceye kadar sahip veya ortak
oldukları atlar koşulara kayıt edilmeyecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ