2024 YILI AŞIM MÜRACAATLARI BAŞLADI

2024 YILI AŞIM MÜRACAATLARI BAŞLADI

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan, İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2024 yılı aşımları TJK Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

1 – İlk müracaatlar, 22 Aralık 2023 Cuma günü itibari ile başlamış olup, 5 Ocak 2024 Cuma günü saat 17.00’de sona erecektir.

2- Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması ve Aşım Taahhütnamesinin imzalanması suretiyle Hipodrom, Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden veya at sahiplerinin cari hesaplarından online olarak yapılabilecektir.

3 – Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler, ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması suretiyle ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile Hipodrom, Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecektir.

4 – Aşım müracaatı esnasında, aşım sezonu hizmet bedeli olarak belirlenen 2.000 TL kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

5 – İlk müracaat döneminde, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren gebe kalmış olan kısraklar için yapılacak başvurular, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup, TJK tarafından ilan edilecek tarih itibariyle, kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir. 

6 – İlk müracaatların yapıldığı dönem içinde, yürürlükte olan aşılama programına göre yapılmış olması gereken aşıların herhangi birinden asgari 1 doz aşı uygulanmamış kısrakların aşım müracaatları kabul edilmeyecektir.

7 – Tercihli statülerini,  kendileri veya taylarının yurt dışı yarış performansı ile elde etmiş olan kısrakların sahiplerinin bu hususu başvuru formunda beyan etmeleri gerekmektedir. Beyanda bulunulmayan kısrakların tercihli olup olmadıkları kontrol edilmeyecek olup,  tercihsiz olarak değerlendirilecektir. Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine aittir.

8 – Aygır müracaatı bulunan kısraklardan, 2024 yılı damızlık vizesi olan boş kısraklar ile yeni damızlık belgesi başvurusu yapılmış olan ve zorunlu kan analiz sonuçları negatif olarak ibraz edilen maiden kısraklar, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren Hara/Aşım istasyonlarına giriş yapabilirler. Söz konusu kısraklara 2024 yılı Ocak ayı aylık bakım ücretlerinde %25 indirim uygulanacaktır.

9 – Gebe kısraklar en erken, doğum yapmalarını müteakip 21. günde hara/aşım istasyonlarına kabul edileceklerdir.

10 – K2 kontrolü ile gebeliğinin devam ettiği tespit edilen misafir pansiyoner kısraklar ve  varsa yanında bulunan taylar, kısrak sahibinin iletişim bilgilerinden birine yapılan bildirimi takiben en geç 7 gün içinde hara/aşım istasyonundan çıkartılması gerekmektedir. Aksi takdirde Aşım Talimatnamesi ilgili hükümleri gereğince at başına 1.500 TL/gün (KDV Dahil) cezalı ücret tahakkuk ettirilecektir.

11 – Yukarıda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesinde yer almaktadır.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

 

2024 yılı Aşım Talimatnamesi için tıklayınız

2024 yılı Aşım Taahhütnamesi için tıklayınız

İngiliz Aygırları Aşım Ücretleri için tıklayınız

Arap Aygırları Aşım Ücretleri için tıklayınız

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ