2024 YARIŞ PROGRAMI TOPLANTILARI HAKKINDA

2024 YARIŞ PROGRAMI TOPLANTILARI HAKKINDA

2024 yılı yarış programı ile ilgili derneklerin görüş ve önerilerini paylaşmak üzere gerçekleştirilen istişare toplantılarının ikincisi bugün Veliefendi Hipodromu Byerley Türk salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) daveti ve ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara derneğimiz Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri Derneği (SİAYSD) de yönetim kurulundan temsilcileri ile katkılarda bulunmuştur.

11 Ekim’deki ilk toplantıda başkanımız Recep Avşar ve yönetim kurulu üyemiz Murat Dıragumandan katkılarıyla yer alırken bugün gerçekleşen ikinci devam toplantısında genel sekreterimiz İlyas Emir Karadağ da yer almıştır.

Toplantılara Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu temsilcileri, TJK Profesyonel Kadroları, Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SİAYSD), Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (TYAYSD), Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği (SAAYSD) ve Yüksek Komiserler Kurulu (YKK) Handikaperler Birim Koordinatörlüğü temsilcileri katılım göstererek program ile ilgili kendi tecrübeleri ve düşüncelerini paylaştı.

Derneğimiz ve diğer sektör derneklerimiz uzun yıllardır sadece yazılı önerilerinin alınması haricinde daha aktif şekilde yarış program komitelerinde sektör paydaşlarını temsilen sektör derneklerine yer verilmesi konusunda taleplerde bulunmaktaydı. Bu doğrultuda bu sene gerçekleştirilmekte olan kapsamlı program istişare toplantılarını son derece olumlu karşılamaktayız.

TJK’nın Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile imzaladığı yeni lisans anlaşması sonrası yeni yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde geliştirilecek olan ilk yarış programı olacak olan 2024 yarış programı oluşumu kapsamında derneklerin de görüş ve önerilerinden bu toplantılar serisi ile faydalanmaya gayret gösteren TJK yönetim kurulu ve profesyonel kadrolarına teşekkür ederiz.

Gerçekleştirilen ilk iki toplantıda yarış programları ile ilgili kısa ve uzun vadeli düşünceler dernek temsilcileri tarafından paylaşıldı. TJK profesyonel kadroları ve YKK Handikaperler Koordinatörlüğü mevcut programlardaki tecrübeleri ile çeşitli uygulamaların mevcut etkilerini aktardı.

Farklı uluslararası otoritelerdeki program uygulamaları, benzerlikler ve farklılıklar da tartışılırken uluslararası kabul gören program uygulamaları ile uyumlu yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Açık yarış dağılımları, handikap yarışlar, yarış günlerindeki koşu adetleri, yarış başı at adetleri, at sağlığına dönük uygulamalar, yarış kuralları uygulamaları, handikap puanlamaları, enternasyonal yarışlar ve ikramiye dağılımları konuşulan bazı konu başlıkları arasında yer almaktaydı.

Paylaşılan düşüncelerin ileriki toplantılara kadar detaylı şekilde kısa, orta ve uzun vadede yarış müessesesi ile birlikte tüm paydaşların program gereksinimleri gözetilerek uygulanabilirliği hem TJK profesyonel kadroları hem toplantıya katılım gösteren temsilciler tarafından değerlendirilip Kasım ayındaki bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmek üzere neticelenmiştir.

2024 ve sonrasındaki yarış programları ile ilgili düşüncelerini paylaşmak isteyen atçılarımız bu düşüncelerini info@siaysd.org.tr email adresinden paylaşabilir.