2024 AŞIM SEZONU TJK AYGIRLARININ AŞIM YERLERİ VE ÜCRETLERİ HAKKINDA

2024 AŞIM SEZONU TJK AYGIRLARININ AŞIM YERLERİ VE ÜCRETLERİ HAKKINDA

2024 yılı aşım sezonunda Hara/Aşım İstasyonlarımızda hizmet verecek olan Kulübümüze ait aygırların aşım yapacakları ünite ile KDV dahil aşım ücretleri ve aşım adetleri belirlenmiştir.

Kulübümüz aygırlarından (Victory Gallop isimli aygır hariç) günübirlik aşım hizmeti alacak kısraklardan doğacak taylar için, aygır aşım ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanacaktır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Aygırların aşım ücretleri ve yerleri için tıklayınız.