2023 YILI VİZESİ

2023 YILI VİZESİ

2023 yılı antrenör, jokey, jokey yamağı, amatör binici ve seyis lisansları vize işlemleri
müracaatları At Yarışları Yönetmeliğinin 85/11 maddesi gereğince 01 Eylül 2022 Perşembe
günü başlamış olup, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Yarışçılık
Müdürlüğü veya Hipodrom Müdürlükleri Kayıt Büroları aracılığı ile yapılacaktır.
Antrenörler için gerekli evraklar ( At Yarışları Yönetmeliği 87/2) :

1. İkametgâh Belgesi
2. Adli Sicil (Savcılık) Belgesi Arşiv kayıtlı (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 5’inci alt bendine uygun)
3. Antrenörlük yapmaya engel bir hali olmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu
4. Uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren Sağlık Raporu
5. Dilekçe ve T.C Kimlik No.
6. Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu
eğitimlere katılmak.

Jokey, Apranti ve Amatör Biniciler için gerekli evraklar( At Yarışları Yönetmeliği 88/3 ) :
1. İkametgâh Belgesi
2. Adli Sicil (Savcılık) Belgesi Arşiv kayıtlı (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 5’inci alt bendine uygun)
3. Jokey, Jokey Yamağı veya Amatör Binicilik yapmaya engel bir hali olmadığına dair
bilgileri içeren sağlık raporu
4. Uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren Sağlık Raporu
5. Dilekçe ve T.C Kimlik No.
6. Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu
eğitimlere katılmak.

Seyisler için gerekli evraklar ( At Yarışları Yönetmeliği 89/2 ) :
1. İkametgâh Belgesi
2. Adli Sicil (Savcılık) Belgesi Arşiv kayıtlı (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 5’inci alt bendine uygun)
3. Seyislik yapmaya engel bir hali olmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu
4. Uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren Sağlık Raporu
5. Müracaat esnasında Türkiye Jokey Kulübüne borcu olmadığını gösterir belge
6. Dilekçe ve T.C Kimlik No.
7. Yıl içerisinde Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu
eğitimlere katılmak.

2019 – 2020 – 2021 ve 2022 yıllarında lisansını vize ettirmeyen antrenör, jokey, jokey
yamağı ve amatör biniciler ile seyislerin, yukarıda belirtilen evraklara ek olarak
aşağıdaki evrakları da getirmeleri gerekmektedir.
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 ölçüsünde)
3. Kan Grubu Kartı
Eksik belgeyle veya ilan edilen son başvuru tarihinden (30 Kasım 2022 Çarşamba
saat 17.00 ) sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.

 

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ