2023 YILI AŞIM MÜRACAATLARI BAŞLADI

2023 YILI AŞIM MÜRACAATLARI BAŞLADI

 KISRAK AŞIM MÜRACAATLARI

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan, İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2023 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri, TJK Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

 1. Aşım müracaatları 23 Aralık 2022 Cuma günü itibari ile başlamış olup, 3 Ocak 2022 Salı günü saat 17.00’de sona erecektir. 
 1. Müracaatlar, ilgili formların eksiksizdoldurulması ve Aşım Taahhütnamesinin imzalanması suretiyle Hipodrom, Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden veya at sahiplerinin cari hesaplarından online olarak yapılabilecektir.
 1. Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler, ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması suretiyle ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.
 1. Aşım müracaatı esnasında, aşım sezonu hizmet bedeli olarak belirlenen 1.250 TL kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.
 1. 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren gebe kalmış olan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecektir. Aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek tarih itibariyle, kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.
 1. İlk müracaatların yapıldığı dönem içinde, yürürlükte olan aşılama programına göre yapılması gereken aşıların herhangi birinden asgari 1 doz aşı uygulanmamış kısrakların aşım müracaatları kabul edilmeyecektir.
 1. Tercihli statülerini,  kendileri veya taylarının yurt dışı yarış performansı ile elde etmiş olan kısrak sahiplerinin bu hususun başvuru formunda beyan etmeleri gerekmektedir. Beyanda bulunulmayan kısrakların, tercihli olup olmadıkları kontrol edilmeyecek olup,  tercihsiz olarak değerlendirilecektir. Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine aittir.
 1. Gebe kısraklar en erken, doğum yapmalarını müteakip 21. günde hara/aşım istasyonlarına kabul edileceklerdir.
 1. Boş kısrakların hara/aşım istasyonlarına erken giriş zorunluluğu bulunmamakla birlikte, aşım sezonu hazırlıklarını tesislerimizde geçirmesi talep edilen misafir statüdeki boş kısraklar için 2023 yılı Ocak ayı aylık bakım ücretlerinde %25 indirim uygulanacaktır. 
 1. Günübirlik statüde hizmet alacak kısrakların doğan tayları için, ilan edilmiş olan aşım ücretleri üzerinden %10 oranında indirim uygulanacaktır.
 1. Yukarıda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesinde yer almaktadır.

Yetiştiricilerimize ilanen duyurulur.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ

 

AŞIM TAAHHÜTNAMESİ

AŞIM TALİMATNAMESİ

İNGİLİZ AYGIRLARI AŞIM ÜCRETLERİ DUYURUSU