2020 DOĞUMLU TAYLARIN SOY KÜTÜĞÜ MÜRACAATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

2020 DOĞUMLU TAYLARIN SOY KÜTÜĞÜ MÜRACAATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

Yönetim kurulumuzun Yüksek Komiserler Kurulu üyeleri ile gerçekleştirmiş olduğu toplantılar neticesinde 2020 doğumlu tayların soy kütüğü müracaatları için geçerli son dilekçe süresinin (3 ay) halen geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bilindiği üzere bazı aygır sahipleri COVID-19 salgını sırasında yetiştiricilerin karşılaşabileceği maddi olumsuzluklara karşı, destek amaçlı, aygır aşım borçlarını bir süre ötelemişti.

Bu ötelemeleri memnuniyet ile karşılamakla birlikte, yetiştiricilerin tay doğumundan itibaren 3 ay içerisinde yapması gereken soy kütüğü müracaatlarının süresinde bir değişiklik olmadığını, dolayısı ile bu müracaatların zamanında yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

YKK ile konuşmalarımızda Tarım İl Müdürlüklerinin söz konusu ötelemelerden haberdar edildiği bu sebeple eksik evrakla dahi olsa soy kütüğü müracaatlarının kabul edileceğini belirtmek isteriz. Eksik evraklar ilave 90-gün içerisinde tamamlanabilir, aşım borçları tamamlandıktan sonra yetiştiricilerimiz soy kütüğü başvuru sürecini tamamlayabilir.

Beklenmedik mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına yetiştiricilerimizin ilk müracaatını eksik evrakla olsa bile olağan yönetmelik süreleri içerisinde yapması önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği