2019 Sonbahar EFTBA (Avrupa Yetiştiriciler Birliği) Toplantısı

2019 Sonbahar EFTBA (Avrupa Yetiştiriciler Birliği) Toplantısı

Safkan İngiliz Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği Üyelerine

26 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen olağan Sonbahar EFTBA (European Federation of Thoroughbred Breeders’ Associations – Avrupa Safkan İngiliz Atı Yetiştiriciler Birliği) toplantısına Türkiye’yi temsilen derneğimiz katılım göstermiştir.

Toplantıya katılım gösteren dernekler ve temsil ettikleri ülkeler sırası ile aşağıdaki gibidir:

 • Almanya (Besitzer un Züchervereinigung für Vollblutzucht und Rennen)
 • Belçika (BTBA – Belgian Thouroughbred Breeders Association)
 • Büyük Britanya (The TBA)
 • Çekya (Czech Association of Thoroughbred Breeders)
 • Danimarka (Dansk Galop)
 • Finlandiya (Finnish TBA)
 • Fransa (Federation des Eleveurs du Galop – French TBA)
 • Hollanda (Dutch Jockey Club)
 • İrlanda (ITBA)
 • İtalya (ANAC)
 • İsveç (SFAF)
 • İsviçre (Galopp Schweiz)
 • Macaristan (ATTOE)
 • Polonya (Polski Zwiazek Hodowcow Koni Pelnej Krwi Angielskiej)
 • Türkiye (SİAYSD)

Toplantıya katılım gösteremedikleri için Avusturya (AROC), Güney Kıbrıs (Cyprus Racehorse Owners Association), İspanya (Asociacion de Criadores de Pura Sngre Ingles des Espana), ve Norveç (Norsj Forening for Fullblodsavi) özürlerini iletti.

EFTBA Yönetim kurulu onursal başkan Kirsten Rausig, başkan Joe Hernon, ikinci Başkanlar Andreas Tiedtke ve Nick Elsass, muhasip üye Richmond Watson, ve sekreterya Kerry Ryan katılımı ile eksiksiz bulundu.

Başkan Joe Hernon açılış konuşmasında özet olarak at yarışçılığının içinde bulunduğu baskılı ortamdan bahsetti. Brexit konusunun Avrupa yarışçılığı ve atların serbest dolaşımına etkileme ihtimali, ve bu zorlukları aşabilmek adına Avrupa Parlamentosu ve İngiltere Parlamentosu ile yapılan lobi faaliyetlerinden bahsetti, bunların en başında sınır kontrollerinde atların statüsü hakkında idi.

Satış organizasyonlarında yetiştiriciler açısından orta segment tabir edilen tayların satış karlılığında bir daralma gözlemlendiği ve bu konuda çalışmalar yapılması gerektiği aktarıldı.

At sağlığı bakımından da Amerika’da 2019 yılında yaşanan sakatlık olayları, ve Avustralya’da yayınlanan bir takım belgesellerin spor’un üstünde haksız baskı oluşturduğu konuşuldu. Bu tür yayınların Medya’da sansasyonel haber yaratarak ilgili haberi yazan kişilere hizmet ettiği, ve gerçek ile yakınlığının doruluğu tespit edilmeden yapılmış haberlerin at ve atlı sporlara olan etkisinin negatif olduğu aktarıldı. Derneklerin üstüne at ve at sağlığı hakkında çalışmaları – ve yarış atı bakımında harcanan emek ve atlara olan sevginin doğru lanse edilebilmesi konusunda büyük görev düştüğü belirtildi. İstatistiki olarak İngiltere’de yarış sahalarında ölen at sayısının yüzdesel olarak yolda trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden at sayısından çok çok daha az olduğu aktarıldı.

Satış organizasyonları konusunda ise idmanda yarış atı ve tay satışlarında bütün ülkelerde kan ve yasaklı madde testi yapılmasının şeffaflık ve güven açısından şart koşulması gerektiği üstünde duruldu.

Atların seyahatlerde eşkal tespitinde üç farklı uygulama şekli olduğu, bunun karışıklıklara sebebiyet verdiği için uluslararası tek bir uygulamaya geçilmesinin faydalı olacağı belirtildi. Avrupa Birliği ve Birlik dışındaki ülkelerin aynı uygulama ile nakliye konusunda da kolaylıklar oluşturacağı konuşuldu. İngiliz studbook kontrolörü WEATHERBYS’ firmasının üstünde çalıştığı “Dijital Pasaport” uygulamasının önemli bir teknoloji olabileceği konuşuldu; ve Brexit sonrası olası sınır kontrollerini de hızlandırıcı bir çalışma olacağı; ayrıca ilgili atın sağlık geçmişinin de Veterinerlik sistemleri ile entegre edilerek şeffaf ve kayıt altında olacağı konuşuldu.

EFTBA Veteriner Komitesi tarafındanda ele alınan, ve ilk olarak Ocak 2020’de Fransa’da uygulamaya alınacak olan “Pin Firing” bizdeki adı ile “Dağlama” uygulamasının yasaklanması konusu aktarıldı. Veteriner Komisyonu temsilcisi’nin aktardığı bilgiler ile bilimsel olarak faydasının tartışmalı olduğu aktarılan bu operasyonu geçiren atların Ocak 2020 itibari ile Fransa’da yarışlara iştirak etmesi yasaklanacak, yasak geriye dönük işlemeyecek sadece 2020 Ocak ayından sonra operasyon geçirdiği tespit edilen atlara uygulanacak. Bu yasakların ilerleyen zamanlarda diğer Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da uygulanması beklenmekte.

Uluslararası Katalog Standartları konusunda ise son dönemde bazı sektör paydaşları Blacktype uygulaması yerine handikap puanı uygulaması kullanılabileceği; handikap puanlarının da satış katalogları uygulamasına dahil edilmesi konusunda tartışmaların yapılması gerektiği aktarıldı. Konu hakkında farklı yetki alanlarında ve hatta farklı handikapörler arasındaki uygulama farklılıkları yüzünden Blacktype uygulaması gibi sabit bir veri oluşturamayacağı – bu yüzden yanıltıcı bir sistem olacağı düşüncesi hakimdi. SITA (Society of Thoroughbred Auctioneers – Safkan İngiliz Atı Müzayedecileri Topluluğu) konu hakkında son kararı verecek mercii olmasına rağmen uygulamanın kabul görmeyeceği düşünülmekte olduğu da aktarıldı.

Gençlerin sektöre kazandırılması hususu da tartışıldı. Daha pro-aktif bir yöntemle gençlere ulaşılması gerektiği, hem spor sever hem de iş gücü geliştirilmesi gerekliliği tartışıldı. Bu doğrultuda proje tekliflerinin de değerlendirilebileceği aktarıldı.

Saygılarımızla,

SİAYSD Yönetim Kurulu