Misyon & Vizyon

Misyon

Derneimizin misyonu, Safkan 襤ngiliz At覺 Yetitiricilii ve Yar覺癟覺l覺覺 alan覺nda uluslararas覺 d羹zeye bir an 繹nce ulaabilmek ve bu platformun 繹n saflar覺ndaki yerimizi bir an 繹nce alabilmektir.

Vizyon

Derneimizin vizyonu:

- At癟覺l覺k camiam覺z覺n geleneklerine bal覺 hareket etmek,

- At癟覺l覺覺m覺z覺 ileri bat覺 羹lkeleri aras覺ndaki hakettii yere ulat覺rmak,

- Yetitirici at癟覺lar覺m覺zla b羹t羹nleip, onlar覺n ortak g繹r羹lerini yans覺tacak bir platform oluturmak,

- Derneimizin gelir kaynaklar覺n覺 art覺rmak,

- Derneimizin at癟覺l覺k camias覺ndaki yerinin daha etkin olmas覺n覺 salamak,

- yelerimiz ile s羹rekli iletiim halinde olarak fikir zenginlii yaratmak,

- Uluslararas覺 mesleki balant覺lar覺 s羹rekli k覺lmak,

- Gen癟 at癟覺lar覺n Dernek 癟at覺s覺 alt覺nda toplanmas覺n覺 salanmak,