KAMUOYUNA DUYURU

 

     T.C.Tar覺m ve Orman Bakan覺 Say覺n Bekir PAKDEM襤RL襤nin televizyon canl覺 yay覺n覺nda yapm覺 olduu a癟覺klama dorultusunda; Koronavir羹se kar覺 al覺nan 繹nlemler kapsam覺nda at yar覺lar覺 20.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir bildirime kadar ertelenmitir. 10.04.2020 tarihinde Tar覺m Orman Bakanl覺覺 taraf覺ndan at yar覺lar覺n覺n devam覺 ile ilgili karar覺n May覺s ay覺n覺n ilk haftas覺nda tekrardan deerlendirilecei kamuoyuna a癟覺klanm覺t覺r. lkemizde yaanan ve kamu sal覺覺n覺 yak覺ndan ilgilendiren olaan 羹st羹 durum nedeni ile dier spor dallar覺 gibi at yar覺lar覺 i癟in Devletimizin kurumlar覺 taraf覺ndan al覺nan kararlar at癟覺l覺k camias覺 taraf覺ndan sayg覺 ile kar覺lanm覺 olup, at癟覺l覺覺m覺z覺n bekas覺 ve geleceini teminat alt覺na alacak her t羹rl羹 tedbir at癟覺lar覺m覺z taraf覺ndan b羹y羹k sab覺r ve 繹zveri ile uygulanmaya devam etmektedir.

     H璽lihaz覺rda at sahipleri ve yetitiricilerin en deerli varl覺klar覺 olan 7.000 civar覺nda yar覺 at覺 mevsime bal覺 olarak yar覺 yap覺lan 5 hipodromdaki ah覺rlarda konulanmaktad覺r.  Yar覺 atlar覺 ile ilgili bak覺m/tedavi ve idman覺 kapsayan hipodrom i癟indeki yaam ve i ak覺覺, seyis ve antren繹r ve idman jokeyleri nezaretinde, Yar覺 M羹essesi TJKn羹n Devletimizin salg覺n覺n 繹nlenmesi ile ilgili yay覺nlad覺覺 t羹m kurallara uygun bi癟imde, Hipodromlarda kiilerin hipodrom d覺覺ndaki geni topluluklar ile irtibat覺n覺 keserek temas 癟evrelerini daraltmak ve hipodrom i癟inde  kalarak d覺ar覺ya giri-癟覺k覺 yapmamaya dayal覺 kendilerine  g繹n羹ll羹 karantina alanlar覺 oluturmalar覺 gibi artlara dayal覺 uygulamalar eklinde, sekt繹rde insan kaynaklar覺 ve atlar覺n sal覺k ve g羹venlikleri kontrol alt覺nda tutularak ve kamu sal覺覺 a癟覺s覺ndan en ufak bir riske sebebiyet vermeden s羹rd羹r羹lmektedir.

     Normal artlarda dahi at sahiplerinin % 80i zarar eden bir sekt繹rde, yaanmakta olan s繹z konusu olaan羹st羹 ahvalde, at yar覺lar覺n覺n yap覺lmamas覺/erteleme s羹resince at sahipleri mali a癟覺dan da b羹y羹k y羹kler alt覺na girmi bulunmaktad覺r. Bu d繹nemde at癟覺l覺覺n tek ve en 繹nemli fon kayna覺 olan yar覺 ikramiyesi ve yetitiricilik primlerinden mahrum kalacaklar覺 nazar覺 dikkate al覺narak mali a癟覺dan desteklenmeleri sekt繹r羹n gelecei i癟in b羹y羹k 繹nem arz etmektedir. At癟覺l覺k sekt繹r羹n羹n sivil toplum kurulular覺, TYAYSD, S襤AYSD, SAAYSD olarak beraberce, bu s羹re癟te bata Tar覺m Orman Bakanl覺覺 olmak 羹zere, Devletimizin t羹m kurum ve kurulular覺 ile istiareler s羹rd羹r羹lmekte ve g繹r羹 ve 繹nerilerimiz yaz覺l覺 ve s繹zl羹 olarak payla覺lmaktad覺r. Bu balamda ;

     Sekt繹r羹n en 繹nemli ve yeg璽ne kayna覺 olarak,  6132 Say覺l覺 Kanuna ek 7000 Say覺l覺 Fon Kanununa g繹re Tar覺m Orman Bakanl覺覺 uhdesindeki zel Hesap ta at癟覺n覺n yedek ak癟esi olarak tutulan paran覺n, 7000 say覺l覺 Kanunun Uygulama Klavuzu 4/e bendi gereince, yar覺 ikramiyesi ve yetitiricilik priminin 繹denemedii bu d繹nemde at sahiplerine mali destek olarak kullan覺labilmesi konusunda yar覺 otoritesi ile 癟al覺ma ve g繹r羹melerimiz devam etmektedir.  Ayr覺ca, dernekler olarak nakdi mali destek 繹nerilerimizin yan覺 s覺ra, TYAYSD taraf覺ndan yar覺lar覺n ertelenme s羹resi zarf覺nda at sahiplerinin masraflar覺n覺n kar覺lanmas覺na katk覺 olmas覺 a癟覺s覺ndan, iverenlere destek olmak 羹zere Aile, al覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl覺覺 taraf覺ndan ilan edilen K覺sa al覺ma denei uygulamas覺 ve seyislerin sigorta primlerinin 3 ay s羹re ile ertelenmesi i癟in kamu kurum ve kurulular覺nda gerekli giriimler yap覺lm覺 bulunmaktad覺r. At癟覺m覺z覺n b羹y羹k s覺k覺nt覺lar yaad覺覺 bu d繹nemin Devletimizin katk覺lar覺 ve sizlerin sab覺r ve dirayeti ile en k覺sa zamanda a覺lmas覺 en b羹y羹k dileimizdir. TYAYSD, S襤AYSD, SAAYSD olarak her zaman olduu gibi bu s羹re癟te de at癟覺m覺z覺n yan覺nda olduumuzu ve sizlerin hak ve hukukunu koruma hususunda elimizden gelen her eyi yapmaya 癟al覺t覺覺m覺z覺 ifade etmek istiyor ve ilerinizde baar覺lar diliyoruz.

 

TYAYSD YNET襤M KURULU    

 

S襤AYSD YNET襤M KURULU

 

SAAYSD YNET襤M KURULU

 


eklendi 15-04-2020
0 yorum  0 yorum  |  Yorum yaz
KAMUOYUNA DUYURU

Yorum yaz

Ad覺n覺z:


Yorumunuz: Not: HTML d繹n羹t羹r羹lmez

Reyting: K繹t羹           襤yi

Aa覺daki Dorulama kodunu giriniz:

Reload

Etiketler: